Văn bản Luật Lao động-Tiền lương - Tiêu chuẩn Việt Nam

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 35:2019/BLĐTBXH An toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 28/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 34:2018/BLĐTBXH An toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 25/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2018

03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2018/BCT An toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 05/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 32:2018/BLĐTBXH An toàn lao động đối với thang máy gia đình

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 12/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2018

05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8205:2009 Phương tiện bảo vệ cá nhân-Phương tiện chống rơi ngã từ trên cao-Dụng cụ neo một điểm

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2018

06

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2017/BCT An toàn trong khai thác quặng hầm lò

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 28/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2018

07

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2017/BCT An toàn vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 26/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2018

08

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN XX:2017/BLĐTBXH An toàn lao động đối với đường ống dẫn hơi nước và nước nóng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 26/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2017

09

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 31:2017/BLĐTBXH An toàn lao động đối với đường ống dẫn hơi nước, nước nóng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 26/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2018

10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 29:2016/BLĐTBXH An toàn lao động đối với Cần trục

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 28/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2017

11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 30:2016/BLĐTBXH An toàn lao động đối với cầu trục, cổng trục

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 28/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2017

12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 26:2016/BLĐTBXH An toàn lao động đối với thang máy điện không buồng máy

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 28/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2017

13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 28:2016/BLĐTBXH Bộ lọc tự động dùng trong mặt nạ hàn

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 28/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2017

14

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 27:2016/BLĐTBXH Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 28/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2017

15

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 22:2016/BYT Chiếu sáng-Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2017

16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11538-4:2016 ISO 17491-4:2008 with amendment 1:2016 Trang phục bảo vệ-Phương pháp thử trang phục bảo vệ chống hóa chất-Phần 4: Xác định khả năng chống thấm bằng phương pháp phun sương (phép thử phun sương)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2017

17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11538-3:2016 ISO 17491-3:2008 Trang phục bảo vệ-Phương pháp thử trang phục bảo vệ chống hóa chất-Phần 3: Xác định khả năng chống thấm bằng phương pháp phun tia chất lỏng (phép thử tia)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2017

18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11539:2016 ISO 22612:2005 Trang phục bảo vệ chống tác nhân lây nhiễm-Phương pháp thử khả năng chống xâm nhập vi khuẩn khô

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2017

19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11538-2:2016 ISO 17491-2:2012 Trang phục bảo vệ-Phương pháp thử trang phục bảo vệ chống hóa chất-Phần 2: Xác định khả năng chống rò rỉ sol khí và khí vào bên trong (phép thử rò rỉ vào bên trong)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2017

20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11538-1:2016 ISO 17491-1:2012 Trang phục bảo vệ-Phương pháp thử trang phục bảo vệ chống hóa chất-Phần 1: Xác định khả năng chống rò rỉ khí ra bên ngoài (phép thử áp suất bên trong)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2017