Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 85 văn bản: Lao động-Tiền lương
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 37:2019/BLĐTBXH Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 16/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2019
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 35:2019/BLĐTBXH An toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2019
03

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12291:2018 ISO 30409:2016 Quản lý nguồn nhân lực - Hoạch định lực lượng lao động

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12288:2018 ISO 30400:2016 Quản lý nguồn nhân lực - Từ vựng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 34:2018/BLĐTBXH An toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 25/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
06

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2018/BCT An toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 05/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2018
07

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 32:2018/BLĐTBXH An toàn lao động đối với thang máy gia đình

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 12/10/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2018
08

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2017/BCT An toàn trong khai thác quặng hầm lò

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
09

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2017/BCT An toàn vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 26/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 31:2017/BLĐTBXH An toàn lao động đối với đường ống dẫn hơi nước, nước nóng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 26/07/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2018
11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN XX:2017/BLĐTBXH An toàn lao động đối với đường ống dẫn hơi nước và nước nóng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 26/07/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 30:2016/BLĐTBXH An toàn lao động đối với cầu trục, cổng trục

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2017
13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 27:2016/BLĐTBXH Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2017
14

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 28:2016/BLĐTBXH Bộ lọc tự động dùng trong mặt nạ hàn

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2017
15

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 26:2016/BLĐTBXH An toàn lao động đối với thang máy điện không buồng máy

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2017
16

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 29:2016/BLĐTBXH An toàn lao động đối với Cần trục

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2017
17

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2013/BLĐTBXH An toàn lao động đối với công việc hàn hơi

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 30/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
18

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2012/BLĐTBXH An toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 24/12/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2018
19

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2012/BLĐTBXH An toàn lao động trong khai thác và chế biến đá

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 18/01/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2018
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8774:2012 An toàn thi công cầu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2018
Vui lòng đợi