Danh mục

Văn bản Luật Lao động-Tiền lương - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 88 văn bản: Lao động-Tiền lương
01

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2019/BLĐTBXH An toàn lao động đối với thang máy

Ban hành: 30/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2020
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 37:2019/BLĐTBXH Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa

Ban hành: 16/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2019
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 35:2019/BLĐTBXH An toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng

Ban hành: 28/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2019
04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12291:2018 ISO 30409:2016 Quản lý nguồn nhân lực - Hoạch định lực lượng lao động

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12288:2018 ISO 30400:2016 Quản lý nguồn nhân lực - Từ vựng

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
06

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 34:2018/BLĐTBXH An toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế

Ban hành: 25/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
07

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2018/BCT An toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò

Ban hành: 05/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2018
08

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 32:2018/BLĐTBXH An toàn lao động đối với thang máy gia đình

Ban hành: 12/10/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2018
09

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2017/BCT An toàn trong khai thác quặng hầm lò

Ban hành: 28/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2017/BCT An toàn vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò

Ban hành: 26/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN XX:2017/BLĐTBXH An toàn lao động đối với đường ống dẫn hơi nước và nước nóng

Ban hành: 26/07/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 31:2017/BLĐTBXH An toàn lao động đối với đường ống dẫn hơi nước, nước nóng

Ban hành: 26/07/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2018
13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 30:2016/BLĐTBXH An toàn lao động đối với cầu trục, cổng trục

Ban hành: 28/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2017
14

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 27:2016/BLĐTBXH Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn

Ban hành: 28/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2017
15

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 28:2016/BLĐTBXH Bộ lọc tự động dùng trong mặt nạ hàn

Ban hành: 28/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2017
16

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 29:2016/BLĐTBXH An toàn lao động đối với Cần trục

Ban hành: 28/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2017
17

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 26:2016/BLĐTBXH An toàn lao động đối với thang máy điện không buồng máy

Ban hành: 28/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2017
18

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 22:2016/BYT Chiếu sáng-Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc

Ban hành: 30/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
19

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 20:2015/BLĐTBXH An toàn lao động đối với sàn nâng dùng để nâng người

Ban hành: 08/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
20

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 25:2015/BLĐTBXH An toàn lao động đối với xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên

Ban hành: 08/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
Vui lòng đợi