Văn bản Luật Lao động-Tiền lương - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 88 văn bản: Lao động-Tiền lương
21

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 30:2016/BLĐTBXH An toàn lao động đối với cầu trục, cổng trục

Ban hành: 28/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2017
22

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 27:2016/BLĐTBXH Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn

Ban hành: 28/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2017
23

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 22:2016/BYT Chiếu sáng-Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc

Ban hành: 30/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
24

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 20:2015/BLĐTBXH An toàn lao động đối với sàn nâng dùng để nâng người

Ban hành: 08/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
25

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2014/BCT An toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động

Ban hành: 18/06/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
26

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2011/BLĐTBXH An toàn lao động với máy hàn điện và công việc hàn điện

Ban hành: 29/07/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2018
27

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN:01-2008/BLĐTBXH An toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực

Ban hành: 27/11/2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2018
28

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11538-4:2016 ISO 17491-4:2008 with amendment 1:2016 Trang phục bảo vệ-Phương pháp thử trang phục bảo vệ chống hóa chất-Phần 4: Xác định khả năng chống thấm bằng phương pháp phun sương (phép thử phun sương)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
29

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8523:2010 Ống tụt cứu người 30m

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2018
30

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8522:2010 Đệm không khí cứu người 20m và 45m

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2018
31

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8838-2:2011 ISO 13999-2:2003 Trang phục bảo vệ-Găng tay và bao bảo vệ cánh tay chống cắt và đâm bởi dao cầm tay-Phần 2: Găng tay và bao bảo vệ cánh tay làm bằng vật liệu không phải là lưới kim loại

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2018
32

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3985:1999 Âm học-Mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2018
33

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2603:1987 Mũ bảo hộ lao động cho công nhân mỏ hầm lò

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2019
34

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12289:2018 ISO 30405:2016 Quản lý nguồn nhân lực – Hướng dẫn tuyển dụng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2019
35

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 2605:78 Quần áo bảo hộ lao động mặt ngoài cho nam công nhân thăm dò và khai thác dầu khí-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2017
36

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8092:2009 ISO 7010:2003 Ký hiệu đồ họa-Màu sắc an toàn và biển báo an toàn-Biển báo an toàn sử dụng ở nơi làm việc và nơi công cộng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2018
37

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6412:2009 ISO 13287:2006 Phương tiện bảo vệ cá nhân-Giày ủng-Phương pháp thử khả năng chống trượt

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2018
38

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7114-3:2008 ISO 8995-3:2006 Ecgônômi-Chiếu sáng nơi làm việc-Phần 3: Yêu cầu chiếu sáng an toàn và bảo vệ tại những nơi làm việc ngoài nhà

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
39

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7802-6:2008 ISO 10333-6:2004 Hệ thống chống rơi ngã cá nhân-Phần 6: Các phép thử tính năng của hệ thống

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2018
40

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7802-5:2008 ISO 10333-5:2001 Hệ thống chống rơi ngã cá nhân-Phần 5: Các bộ phận nối có cổng tự đóng và tự khoá

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2018
Vui lòng đợi