Văn bản Luật Lao động-Tiền lương - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 88 văn bản: Lao động-Tiền lương
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 37:2019/BLĐTBXH Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 16/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2019
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 35:2019/BLĐTBXH An toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 28/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2019
03

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12291:2018 ISO 30409:2016 Quản lý nguồn nhân lực - Hoạch định lực lượng lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12288:2018 ISO 30400:2016 Quản lý nguồn nhân lực - Từ vựng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 34:2018/BLĐTBXH An toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 25/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
06

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2018/BCT An toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 05/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2018
07

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 32:2018/BLĐTBXH An toàn lao động đối với thang máy gia đình

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 12/10/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2018
08

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2017/BCT An toàn trong khai thác quặng hầm lò

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 28/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
09

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2017/BCT An toàn vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 26/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 31:2017/BLĐTBXH An toàn lao động đối với đường ống dẫn hơi nước, nước nóng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 26/07/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2018
11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN XX:2017/BLĐTBXH An toàn lao động đối với đường ống dẫn hơi nước và nước nóng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 26/07/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2013/BLĐTBXH An toàn lao động đối với công việc hàn hơi

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 30/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 14:2013/BLĐTBXH An toàn lao động đối với ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 30/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
14

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2012/BLĐTBXH An toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 24/12/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2018
15

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2012/BLĐTBXH An toàn lao động trong khai thác và chế biến đá

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 18/01/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2018
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8774:2012 An toàn thi công cầu

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Xây dựng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2018
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9544:2013 ISO 13995:2000 Trang phục bảo vệ-Tính chất cơ học-Xác định độ bền đâm xuyên và xé động của vật liệu

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2018
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9546:2013 ISO 13997:1999 Trang phục bảo vệ-Tính chất cơ học-Xác định độ bền cắt bởi các vật sắc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2018
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11539:2016 ISO 22612:2005 Trang phục bảo vệ chống tác nhân lây nhiễm-Phương pháp thử khả năng chống xâm nhập vi khuẩn khô

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11538-1:2016 ISO 17491-1:2012 Trang phục bảo vệ-Phương pháp thử trang phục bảo vệ chống hóa chất-Phần 1: Xác định khả năng chống rò rỉ khí ra bên ngoài (phép thử áp suất bên trong)

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
Vui lòng đợi