Văn bản Luật Lao động-Tiền lương - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 88 văn bản: Lao động-Tiền lương
41

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 28:2016/BLĐTBXH Bộ lọc tự động dùng trong mặt nạ hàn

Ban hành: 28/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2017
42

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 25:2015/BLĐTBXH An toàn lao động đối với xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên

Ban hành: 08/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
43

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 24:2014/BLĐTBXH Găng tay cách điện

Ban hành: 30/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
44

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 23:2014/BLĐTBXH Hệ thống chống rơi ngã cá nhân

Ban hành: 30/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
45

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2014/BCT An toàn đường ống dẫn hơi và nước nóng nhà máy điện

Ban hành: 15/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
46

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2013/BLĐTBXH An toàn lao động đới với máy vận thăng

Ban hành: 30/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
47

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2013/BLĐTBXH An toàn lao động đối với pa lăng điện

Ban hành: 30/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
48

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12:2013/BLĐTBXH An toàn lao động đối với sàn thao tác treo

Ban hành: 30/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
49

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 7:2012/BLĐTBXH An toàn lao động đối với thiết bị nâng

Ban hành: 30/03/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2018
50

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2011/BCT An toàn trong nhà máy tuyển khoáng

Ban hành: 15/06/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2018
51

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7113-2:2002 ISO 10075-2:1996 Ecgônômi - Nguyên lý ecgônômi liên quan tới gánh nặng tâm thần - Phần 2: Nguyên tắc thiết kế

Ban hành: 07/11/2002
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2020
52

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 2604:78 Quần áo bảo hộ lao động cho nam công nhân thăm dò và khai thác dầu khí-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 30/12/1978
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2017
53

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3742:1982 Mặt nạ và bán mặt nạ lọc độc công nghiệp-Hộp lọc-Phương pháp xác định thời gian có tác dụng bảo vệ của hộp lọc đối với cacbon oxit

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2017
54

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8777:2011 ISO 17624:2004 Âm học-Hướng dẫn kiểm soát tiếng ồn trong công sở và phòng làm việc bằng màn chắn âm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2018
55

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8838-1:2011 ISO 13999-1:1999 Trang phục bảo vệ-Găng tay và bao bảo vệ cánh tay chống cắt và đâm bởi dao cầm tay-Phần 1: Găng tay và bao bảo vệ cánh tay làm bằng lưới kim loại

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2018
56

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9547:2013 ISO 22608:2004 Trang phục bảo vệ-Bảo vệ chống hóa chất lỏng-Phép đo mức độ không thấm, mức độ lưu lại, và mức độ thấm qua của các chế phẩm thuốc trừ sâu lỏng qua vật liệu làm trang phục bảo vệ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2018
57

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11538-3:2016 ISO 17491-3:2008 Trang phục bảo vệ-Phương pháp thử trang phục bảo vệ chống hóa chất-Phần 3: Xác định khả năng chống thấm bằng phương pháp phun tia chất lỏng (phép thử tia)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
58

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5111:1990 Xác định khả năng làm việc của người khi sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân-Phương pháp sinh lý

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2017
59

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3154:1979 Phương tiện bảo vệ cá nhân-Phương pháp xác định thị trường (trường nhìn)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2017
60

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3580:1981 Kính bảo hộ lao động-Cái lọc sáng bảo vệ mắt

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2017
Vui lòng đợi