Văn bản UBND lĩnh vực Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.950 văn bản: Lao động-Tiền lương
41
42

Quyết định 902/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

43
44
45

Quyết định 809/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

46

Quyết định 810/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình

47

Quyết định 944/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

48

​Kế hoạch 973/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

49

Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái

50

Quyết định 802/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của Ủy ban nhân dân huyện Xuân Trường

51

Quyết định 981/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền của Ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2023

52

Quyết định 921/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

53

Kế hoạch 85/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động Thành phố Cần Thơ năm 2023

54

Quyết định 435/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

55

Kế hoạch 283/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Nghệ An

56

Kế hoạch 152/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

57

Quyết định 1002/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo trợ xã hội áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

58
59

Kế hoạch 275/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động và thông tin nhu cầu tuyển dụng của người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025

60

Quyết định 1297/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội