Văn bản UBND lĩnh vực Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.218 văn bản: Lao động-Tiền lương
61

Công văn 591-CV/ĐU của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tuyên truyền Đại hội đại biểu Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh XII, nhiệm kỳ 2023-2028 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028

62

Nghị quyết 11/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc quy định chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo, người cao tuổi và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

63

Quyết định 15233/QĐ-SLĐTBXH của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy trình tiếp nhận thông báo cho thôi việc đối với người lao động trong trường hợp người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế

64

Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định chính sách hỗ trợ đặc thù đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hà Nội

65
66
67

Kế hoạch 2390/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

68
69
70

Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế

71

Quyết định 14/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

72

Quyết định 2311/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc bổ sung có mục tiêu năm 2023 cho ngân sách huyện Tây Sơn, huyện Phù Cát, huyện An Lão để thực hiện chính sách bảo trợ xã hội năm 2023

73

Quyết định 16/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định vùng tạo nguồn đào tạo nhân lực cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Cà Mau

74

Kế hoạch 1551/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai hỗ trợ đưa lao động trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể trê​n địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025

75

Kế hoạch 171/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023

76
77

Kế hoạch 145/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

78

Quyết định 1175/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm của Thanh tra tỉnh

79

Quyết định 1174/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm của Sở Tài chính

80

Quyết định 1438/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải của Sở Lao động Thương binh và Xã hội