Văn bản UBND lĩnh vực Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.227 văn bản: Lao động-Tiền lương
01

Nghị quyết 83/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quyết định số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ tại các trường mầm non, phổ thông công lập năm học 2023-2024 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý

02

Quyết định 33/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định quy định mức thù lao của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Nam Định

03

Kế hoạch 3668/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Quyết định 01/QĐ-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”

04

Quyết định 2255/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

05

Công văn 265/SGDĐT-CĐGD của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức và Người lao động tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2023 - 2024

06

Kế hoạch 3691/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động gắn với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và các Cơ sở dữ liệu khác trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2023 - 2025

07

Kế hoạch 183/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đưa người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tuyển sinh tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm năm 2023

08
09
10

Quyết định 2200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội/Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

11

Hướng dẫn 259/HD-CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2024

12
13

Quyết định 4603/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội

14

Kế hoạch 3477/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn tỉnh

15
16
17

​Kế hoạch 2399/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức thu thập, cập nhật, tổng hợp thông tin về người lao động và thị trường lao động t​rên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2023 - 2025

18

Quyết định 3280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Người có công, Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

19

Quyết định 1830/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

20

Quyết định 2036/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế