Tra cứu Công văn về Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 400 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
381

Công văn 4524/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc khoá sổ kế toán và lập báo cáo quyết toán ngân sách năm 2009

Ban hành: 27/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2009
382

Công văn 848/VACPA của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam về việc công khai lần 1 danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán năm 2010

Ban hành: 20/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2009
383

Công văn 306/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tạm thời về công tác thống kê trong ngành tư pháp

Ban hành: 16/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2009
384

Công văn 1910/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án hợp tác kinh tế xây dựng chiến lược phát triển thống kê Việt Nam

Ban hành: 15/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2009
385

Công văn 5422/VPCP-TV của Văn phòng Chính phủ về việc công khai dự toán năm 2009 và quyết toán ngân sách năm 2007

Ban hành: 07/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2009
386

Công văn 4393/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc quyết toán kinh phí sự nghiệp năm 2008

Ban hành: 30/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2009
387

Công văn 3625/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc quyết toán các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư

Ban hành: 03/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2009
388

Công văn 3296/BGDĐT-CSVCTBTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo vi phạm trong quyết toán dự án hoàn thành

Ban hành: 20/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2009
389

Công văn 68/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc thanh toán hợp đồng EPC

Ban hành: 15/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2009
390

Công văn 42/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện thanh toán, quyết toán công trình

Ban hành: 03/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2009
391

Thông báo 63/TB-BTC của Bộ Tài chính về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03/2009

Ban hành: 26/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2009
392

Công văn 825/BTC-CĐKT của Bộ Tài chính về việc thực hiện chế độ kế toán mới

Ban hành: 19/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2009
393

Công văn 13712/BTC-TCCB của Bộ Tài chính về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch kế toán viên lên ngạch kế toán viên chính năm 2008

Ban hành: 13/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2008
394

Công văn 3343/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xác định giá vốn của vốn chuyển nhượng

Ban hành: 04/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2008
395

Hướng dẫn 165/HD-KTNN của Kiểm toán Nhà nước kết luận về trách nhiệm và kiến nghị xử lý vi phạm theo kết quả kiểm toán

Ban hành: 06/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2021
396

Công văn 4335/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc lập, gửi quyết toán tài chính đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Ban hành: 23/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2007
397

Công văn 4048/BTC-TCCB của Bộ Tài chính về việc tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch 50/2005/TTLT-BTC-BNV

Ban hành: 29/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2014
398

Công văn 14635-TC/CĐKT xử lý tiếp tục thực hiện chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị hoạt động kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành

Ban hành: 13/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
399

Công văn 3907/TCT/DTNN của Tổng cục thuế về việc phát hành và lập hoá đơn giá trị gia tăng đặc thù

Ban hành: 24/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
400

Công văn số 1039/CV-KTTC2 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thủ tục kế toán về trích lập, sử dụng Dự phòng rủi ro và Quỹ dự phòng tài chính

Ban hành: 16/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
Vui lòng đợi