Tra cứu Công văn về Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 381 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
361

Công văn 3051/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện Mục lục ngân sách nhà nước và sửa chỉ tiêu báo cáo kế toán thuế

Ban hành: 18/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2013
362

Công điện 29/CĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo gấp tình hình giải ngân kế hoạch năm 2012 và danh mục các dự án đề nghị kéo dài thời gian thanh toán nguồn ngân sách Trung ương

Ban hành: 02/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2013
363

Công văn 5944/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc lập hóa đơn đối với điện phục vụ sản xuất điện trong các nhà máy điện

Ban hành: 13/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2013
364

Công văn 450/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn lập hóa đơn khi ủy thác xuất khẩu

Ban hành: 01/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2013
365

Công văn 01/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thông báo phát hành hóa đơn sau khi cổ phần hóa

Ban hành: 02/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2013
366

Công văn 4467/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh siêu thị bán lẻ

Ban hành: 13/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2012
367

Công văn 4188/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn, chứng từ đối với hoạt động kinh doanh ngoại tệ

Ban hành: 23/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2012
368

Công văn 4149/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn nhảy số

Ban hành: 20/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2013
369

Công văn 4049/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn thanh toán Interline

Ban hành: 14/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2012
370

Công văn 3942/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn đối với khoản thu tiền kinh phí bảo trì chung cư

Ban hành: 08/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2012
371

Công văn 268/TANDTC-HS của Tòa án nhân dân tối cao về việc áp dụng điều luật đối với hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

Ban hành: 02/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2012
372

Công văn 3523/TCT-KK của Tổng cục Thuế về hóa đơn giá trị gia tăng kê khai chậm

Ban hành: 08/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2012
373

Công văn 6288/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với chứng từ nộp thuế kê khai chậm

Ban hành: 16/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2011
374

Công văn 1440/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiền lương làm căn cứ để tính trợ cấp thôi việc cho người lao động

Ban hành: 10/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2011
375

Công văn 1491/TCT-TVQT của Tổng cục Thuế về việc báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn hàng tháng

Ban hành: 29/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2011
376

Công văn 1434/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc tiêu thức dấu trên hóa đơn

Ban hành: 27/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2011
377

Công văn 1412/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng tiền thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài

Ban hành: 26/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2011
378

Công văn 1373/TCT-TVQT của Tổng cục Thuế về việc xử lý đối với hóa đơn sau ngày 31/03/2011

Ban hành: 22/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2011
379

Công văn 1155/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc miễn giảm tiền phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 06/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2011
380

Công văn 1068/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chế độ hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC

Ban hành: 31/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2011
Vui lòng đợi