Tra cứu Công văn về Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 381 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
21

Công văn 1594/BTC-CĐKT của Bộ Tài chính về việc kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017

Ban hành: 08/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2017
22

Công văn 4356/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng

Ban hành: 19/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2015
23

Công văn 378/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kiểm toán báo cáo tài chính đối với nhà thầu nước ngoài nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp

Ban hành: 30/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2015
24

Công văn 526/BNV-KHTC của Bộ Nội vụ về việc báo cáo thực hiện Chỉ thị 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 22/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2015
25

Công văn 3430/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai hóa đơn bán hàng

Ban hành: 21/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2014
26

Công văn 2753/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng

Ban hành: 21/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2014
27

Công văn 2376/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp mất hóa đơn

Ban hành: 24/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2014
28

Công văn 7392/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phát hành hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng từ nội địa vào khu chế xuất

Ban hành: 18/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2014
29

Công văn 2071/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn của doanh nghiệp bị thiệt hại

Ban hành: 04/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2014
30

Công văn 712/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn giá trị gia tăng

Ban hành: 10/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2014
31

Công văn 65/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hoạt động xuất khẩu lao động

Ban hành: 07/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2014
32

Công văn 69/TCT-CS của Tổng cục Thuế về tên loại hóa đơn

Ban hành: 07/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2014
33

Công văn 33/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chứng từ thanh toán

Ban hành: 03/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2014
34

Công văn 4352/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc cấp hóa đơn lẻ đối với doanh thu cho thuê địa điểm đặt trạm phát sóng

Ban hành: 12/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2014
35

Công văn 4046/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng sai loại hóa đơn

Ban hành: 26/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2013
36

Công văn 3852/TCT-KK của Tổng cục Thuế về hóa đơn thuế giá trị gia tăng kê khai chậm

Ban hành: 14/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2013
37

Công văn 3706/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử lý hành vi vi phạm về hóa đơn

Ban hành: 04/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2013
38

Công văn 3529/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn xuất khẩu

Ban hành: 24/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2013
39

Công văn 2936/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc viết ngắn gọn địa chỉ người mua trên hóa đơn

Ban hành: 09/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2013
40

Công văn 4048/BTC-TCCB của Bộ Tài chính về việc tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch 50/2005/TTLT-BTC-BNV

Ban hành: 29/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2014
Vui lòng đợi