Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 18.036 văn bản: Hành chính
11561
11562

Quyết định 2579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao

11563

Quyết định 2937/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

11564

Quyết định 711/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp

11565

Quyết định 2907/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

11566

Quyết định 2897/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

11567

Quyết định 682/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016

11568

Quyết định 902/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

11569

Quyết định 1306/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định tiêu chuẩn, định mức xe chuyên dùng trang bị cho các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

11570

Thông tư 03/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ

11571

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư cho các dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bến Tre

11572
11573
11574

Quyết định 865/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang

11575

Quyết định 727/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Thông tin và Truyền thông

11576

Quyết định 1386/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành Giao thông Vận tải năm 2016

11577

Công văn 4951/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ

11578

Quyết định 655/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất"

11579

Quyết định 673/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giảm nghèo thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

11580

Công văn 4906/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2017