Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.332 văn bản: Hành chính
11541

Công văn 53/BTTTT-VP của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời trên Trang điện tử của Bộ

Ban hành: 08/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2010
11542

Công văn 132/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc xuất khẩu cát trắng silic Thủy Triều, Khánh Hòa

Ban hành: 08/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2010
11543

Công văn 03/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc giải đáp vướng mắc trong công tác xây dựng cơ bản

Ban hành: 08/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2010
11544

Công văn 92/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vệc hướng dẫn thủ tục chuyển cửa khẩu đối với bưu phẩm, bưu kiện nhập khẩu

Ban hành: 08/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2010
11545

Công văn 91/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thủ tục hải quan đối với bàu bay xuất nhập cảnh và hành lý của người xuất nhập cảnh tại cảng hàng không Cần Thơ

Ban hành: 08/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2010
11546

Quyết định 40/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết địnhsố 69/2009/QĐ-UBND ngày 21/09/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố

Ban hành: 07/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2010
11547

Công văn 117/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn sơ kết học kỳ I năm 2009 - 2010 về giáo dục thường xuyên

Ban hành: 07/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2010
11548

Công văn 04/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc báo cáo quyết toán vốn đầu tư niên độ 2008

Ban hành: 07/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2010
11549

Công văn 101/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả kỳ họp lần thứ XXXVI Hội đồng Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro

Ban hành: 07/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2010
11550

Công văn 64/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưóng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông

Ban hành: 06/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2010
11551

Công văn 77/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Cục Quản lý môi trường y tế và đổi tên Cục Y tế dự phòng và môi trường thành Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế

Ban hành: 06/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2010
11552

Công văn 89/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thanh thải xác tàu Lady Belinda bị chìm tại sông Soài Rạp

Ban hành: 06/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2010
11553

Công văn 89/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai việc mua - bán ngoại tệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 06/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2010
11554

Quyết định 0044/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2010

Ban hành: 06/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2010
11555

Đính chính 04/ĐC-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bản Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 125/2009/QĐ-TTg ngày 23/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 05/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2010
11556

Công văn 02/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh

Ban hành: 04/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2010
11557

Công văn 9343/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị nội dung tổng kết năm 2009 của Ủy ban quốc gia

Ban hành: 31/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2010
11558

Chỉ thị 03/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010

Ban hành: 31/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2010
11559

Công văn 2852/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về quyền sở hữu trong nhà chung cư 671 Hoàng Hoa Thám - Hà Nội

Ban hành: 31/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2010
11560

Quyết định 2218/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010

Ban hành: 31/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2010
Vui lòng đợi