Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.778 văn bản: Hành chính
11481

Quyết định 12/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm giao chi tiêu biên chế hành chính sự nghiệp năm 2002

Ban hành: 05/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2006
11482

Quyết định 09/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thông báo chi tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2002 thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2006
11483

Quyết định 09/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập vụ Cải cách hành chính thuộc Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

Ban hành: 11/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2005
11484

Quyết định 128/2001/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Kinh tế Thành phố

Ban hành: 24/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2011
11485

Quyết định 192/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước

Ban hành: 17/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
11486

Công văn 5358/VHTT-TCCB của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc thi nâng ngạch lên biên tập viên chính, phóng viên chính

Ban hành: 11/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2004
11487

Quyết định 180/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các đơn vị thành viên các tổng công ty có 100% vốn Nhà nước

Ban hành: 16/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
11488

Quyết định 94/2001/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về cơ chế quản lý và tổ chức đối với phường thuộc 5 quận mới, gồm quận 2, quận 7, quận 9, quận 12 và quận Thủ Đức

Ban hành: 25/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2010
11489

Quyết định 136/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010

Ban hành: 17/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
11490

Chỉ thị 21/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng ngân sách nhà nước mua tài sản, vật tư, trang thiết bị xây dựng trụ sở cơ quan và phục vụ cho công tác quản lý hành chính

Ban hành: 11/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
11491

Quyết định 112/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005

Ban hành: 25/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
11492

Thông tư 44/2001/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về hướng dẫn hoạt động kiểm tra hàng hoá của các đơn vị sự nghiệp kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước

Ban hành: 25/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
11493

Nghị định 40/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập các xã thuộc huyện Đăkglei và huyện Đăk tô, tỉnh Kon tum. Đổi tên xã Măng Xăng, huyện Đăk tô thành xã Tè xăng

Ban hành: 13/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
11494

Nghị định 30/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đắk Nông và huyện Đắk Mil để thành lập huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 21/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2004
11495

Quyết định 09/2001/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định về công tác tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản của cơ quan Bộ Xây dựng

Ban hành: 25/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
11496

Thông tư 32/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu và sử dụng lệ phí thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ công chức

Ban hành: 23/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
11497

Quyết định 604/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị mói Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020

Ban hành: 17/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
11498

Quyết định 78/2001/QĐ-TTg của thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội

Ban hành: 16/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2004
11499

Thông tư 15/2001/TT-BTCCBCP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp

Ban hành: 11/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2004
11500

Pháp lệnh về lưu trữ quốc gia

Ban hành: 04/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2003
Vui lòng đợi