Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.315 văn bản: Hành chính
11481

Công văn 283/BGDĐT-GDQP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác quốc phòng, quân sự năm 2010

Ban hành: 18/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2010
11482

Quyết định 395/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực

Ban hành: 18/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2010
11483

Quyết định 418/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 1408/CT-TTg ngày 01/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Ban hành: 18/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2010
11484

Công văn 368/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết thẻ doanh nhân APEC cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Ban hành: 18/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2010
11485

Công văn 405/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về tiến độ thực hiện dự án

Ban hành: 18/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2010
11486

Công văn 372/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết các vướng mắc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronis Việt Nam

Ban hành: 18/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2010
11487

Công văn 375/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về kế hoạch triển khai Chương trình Methadone giai đoạn 2010 - 2015

Ban hành: 18/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2010
11488

Chỉ thị 02/2010/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2010

Ban hành: 18/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2010
11489

Chỉ thị 02/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện giai đoạn 2 Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính tại Bộ Công Thương

Ban hành: 15/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2010
11490

Công văn 357/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập ngành Bảo hiểm xã hội kết hợp triển khai công tác năm 2010

Ban hành: 15/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2010
11491

Công văn 28/CCTTHC của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

Ban hành: 15/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2010
11492

Công văn 351/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 32/QĐ-TTg, ngày 09/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 15/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2010
11493

Chỉ thị 03/CT-BCT của Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo bình ổn giá cả, thị trường trước, trong, và sau Tết Nguyên đán Canh Dần 2010

Ban hành: 15/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2010
11494

Báo cáo 27/BC-BYT của Bộ Y tế về công tác cải cách hành chính tháng 1 năm 2010

Ban hành: 15/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2010
11495

Công văn 167/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ báo cáo, giám sát, kiểm tra trong đấu thầu đối với các gói thầu thuộc các dự án đầu tư và xây dựng do Bộ quản lý

Ban hành: 15/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2010
11496

Công văn 329/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc đánh giá thể chế, quy trình, thủ tục về quản lý và sử dụng vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong bối cảnh phân cấp

Ban hành: 14/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2010
11497

Công văn 335/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tặng các máy tính xách tay cho các trường học

Ban hành: 14/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2010
11498

Thông tư 03/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 14/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2010
11499

Công văn 338/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 32/QĐ-TTg, ngày 09/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 14/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2010
11500

Quyết định 113/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển quốc lộ 32 và quốc lộ 21 trên địa bàn Thành phố Hà Nội về địa phương quản lý

Ban hành: 14/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2010
Vui lòng đợi