Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 10.250 văn bản: Hành chính
10121

Quyết định 369/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính trong khâu cấp phát, thanh toán, cho vay vốn đầu tư XDCB của Nhà nước quan hệ thống Tổng cục Đầu tư phát triển

Ban hành: 28/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
10122

Nghị định 16/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập một số xã thuộc các huyện Lộc Ninh, Bình Long và Phước Long, Tỉnh Bình Phước.

Ban hành: 18/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
10123

Quyết định 60/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm cải cách hành chính theo cơ chế "Một cửa, một dấu" đối với một số đơn vị thuộc tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 16/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
10124

Quyết định 279/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc kiểm tra quỹ trái phép tại các đơn vị hành chính sự nghiệp

Ban hành: 12/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
10125

Pháp lệnh Cán bộ, công chức của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 02L/CTN

Ban hành: 26/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2006
10126

Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Ban hành: 18/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
10127

Thông tư 01/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn cấp, đổi, trả, và thu hồi thẻ nhà báo

Ban hành: 03/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
10128

Nghị định 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

Ban hành: 23/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
10129

Nghị định 05/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Chờ, thị trấn huyện lỵ Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 09/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
10130

Nghị định 04/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập một số thị trấn huyện lỵ và xã thuộc các huyện Cư M'gar, Ea H'leo và Krông Bông, Tỉnh Đắc Lắc.

Ban hành: 09/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
10131

Nghị định 117/1997/NĐ-CP của Chính Phủ về việc thành lập thị trấn Mường Thanh, thị trấn huyện lỵ huyện Điện Biên, Tỉnh Lai Châu

Ban hành: 22/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
10132

Nghị định 116/1997/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Bích Động thuộc huyện Việt Yên và thị trấn Vôi thuộc huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang.

Ban hành: 22/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
10133

Nghị định 111/1997/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập Thị trấn Sơn Tây thuộc huyện Hương Sơn và sáp nhập xã Cẩm Tiến vào thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tây

Ban hành: 19/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
10134

Quyết định 972/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng diện thực hiện thí điểm cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa, một dấu" đối với quận huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 15/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
10135

Quyết định 956/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đoàn công tác của Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão số 5

Ban hành: 11/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2003
10136

Nghị định 108/1997/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập xã Kim Đông thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 07/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/1998
10137

Công văn 3823/TC-HCSN của bộ Tài chính về việc kinh phí mua xe ôtô con phục vụ công tác

Ban hành: 25/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2004
10138

Nghị định 104/1997/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập xã Eachà Rang thuộc huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên

Ban hành: 20/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
10139

Công văn 3705-TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quy chế xử lý tài sản không cần dùng và không còn sử dụng được tại các cơ quan hành chính sự nghiệp

Ban hành: 13/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
10140

Thông tư 1178/TT-TTNN của Thanh tra Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 89/CP của Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân

Ban hành: 25/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
Vui lòng đợi