Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 10.493 văn bản: Hành chính
10141

Quyết định 15/2003/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu, sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Ban hành: 12/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2003
10142

Công văn 1140/TC/VP của Bộ Tài chinh về việc đính chính Thông tư số 109/2003/TT-BTC

Ban hành: 07/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
10143

Quyết định 17/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý trường đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 23/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
10144

Quyết định 15/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật Nhà nước độ tuyệt mật và tối mật trong ngành ngân hàng

Ban hành: 20/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
10145

Công văn 290/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thu tiền của nước có chung biên giới

Ban hành: 16/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
10146

Công văn 445/TC/VP của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 81/2002/TT-BTC ngày 16/9/2002

Ban hành: 13/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
10147

Nghị quyết 219/2003/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về trang phục đối với cán bộ, công chức ngành kiểm sát và giấy chứng minh kiểm sát viên

Ban hành: 09/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
10148

Nghị quyết 221/2003/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về trang phục đối với cán bộ, công chức ngành toà án và Hội thẩm, giấy chứng minh Thẩm phán và giấy chứng minh Hội thẩm

Ban hành: 09/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
10149

Công văn 101/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hoá đơn, tờ khai hàng xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ

Ban hành: 09/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
10150

Quyết định 03/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập ban điều hành đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2006
10151

Công văn 79/TC/NSNN của Bộ Tài chính đình chính Quyết định 156/2002/QĐ-BTC

Ban hành: 03/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
10152

Thông tư 121/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán đơn vị sự nghiệp có thu

Ban hành: 31/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
10153

Công văn 14444/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc sơ kết đánh giá thực hiện Nghị định 10/2002/NĐ-CP và Quyết định 192/2002/QĐ-TTg

Ban hành: 31/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
10154

Quyết định 22/2002/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành bản Quy định về nội dung, quy trình nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức thuộc Bộ Nội vụ

Ban hành: 30/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2019
10155

Quyết định 152/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố

Ban hành: 17/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2006
10156

Nghị quyết 12/2002/QH11 của Quốc hội về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XI (2002-2007) và năm 2003

Ban hành: 16/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2004
10157

Quyết định 179/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội

Ban hành: 16/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2004
10158

Nghị quyết 11/2002/QH11 của Quốc hội về việc thành lập Uỷ ban lâm thời để thẩm tra dự án Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội

Ban hành: 16/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2004
10159

Quyết định 178/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm cải cách thủ tục hành chính tại các cảng biển thuộc khu vực các tỉnh, thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh, Đà Nẵng và Hải Phòng

Ban hành: 13/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
10160

Quyết định 119/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2005 của thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 24/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
Vui lòng đợi