Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.778 văn bản: Hành chính
10061

Công văn 9041/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về kết quả phiên họp lần thứ nhất Hội đồng Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) Việt Nam

Ban hành: 21/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2009
10062

Quyết định 95/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp thành phố

Ban hành: 21/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2009
10063

Công văn 9046/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về kết quả Hội nghị Tư vấn về Hợp tác phát triển Việt Nam - Canada năm 2009

Ban hành: 21/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2009
10064

Công văn 9047/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về báo cáo tình hình thực hiện một số nhiệm vụ về bôxit

Ban hành: 21/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2009
10065

Quyết định 120/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch không dùng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 21/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2009
10066

Quyết định 96/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 21/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2009
10067

Công văn 8935/BGTVT-QLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn áp dụng mẫu tài liệu trong đấu thầu

Ban hành: 21/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2009
10068

Công văn 17776/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 18/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2009
10069

Công văn 7723/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về địa điểm kiểm tra hàng hóa chân công trình, nhà máy

Ban hành: 18/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2009
10070

Quyết định 3924/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án "Cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch và phân cấp việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch"

Ban hành: 18/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2009
10071

Công văn 9022/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị an toàn giao thông toàn quốc

Ban hành: 18/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2009
10072

Công văn 179/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây dựng

Ban hành: 17/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2009
10073

Công văn 2752/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

Ban hành: 17/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2009
10074

Thông báo 578/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp góp ý về dự thảo Thông tư quy định về quản lý và bảo trì đường bộ

Ban hành: 17/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2009
10075

Công văn 8950/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả đàm phán Khoản vay cho Chương trình Cải cách Đầu tư công (PIR) với Ngân hàng thế giới (WB)

Ban hành: 16/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2009
10076

Công văn 4776/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo văn bản mới

Ban hành: 16/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2009
10077

Quyết định 3754/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc giao kế hoạch đóng mới, sản xuất, sơn sửa phương tiện, vật tư phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão năm 2009

Ban hành: 16/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2009
10078

Thông báo 353/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Ban hành: 15/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2009
10079

Công văn 2736/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đơn vị thực hiện tổng kết thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ gắn với việc sơ kết thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 15/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2009
10080

Công văn 7614/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hàng hoá tạm nhập tái xuất

Ban hành: 15/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2009
Vui lòng đợi