Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 12.215 văn bản: Hành chính
10041

Công văn 5991/BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số quy định quản lý khoa học công nghệ và tài chính

Ban hành: 29/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2010
10042

Thông tư 145/2010/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển

Ban hành: 29/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2010
10043

Thông tư 24/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện

Ban hành: 28/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2010
10044

Quyết định 1974/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Danh mục các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2011 và phân công chỉ đạo việc soạn thảo, trình ban hành

Ban hành: 28/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2010
10045

Quyết định 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Ban hành: 28/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2010
10046

Quyết định 1979/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Ban hành: 28/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2010
10047

Quyết định 979/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc giao bổ sung nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính đối với tổ công tác thực hiện Đề án 30

Ban hành: 28/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2010
10048

Quyết định 1349/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 28/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2010
10049

Quyết định 1603/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố cập nhật sửa đổi bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 27/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2010
10050

Quyết định 66/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Ban hành: 27/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2010
10051

Công văn 5914/BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập huấn, hội thảo triển khai việc kiểm soát thủ tục hành chính

Ban hành: 26/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2010
10052

Quyết định 42/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách công nghệ, thông tin tại cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 26/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2021
10053

Thông báo 286/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi họp chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ ở các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình

Ban hành: 26/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2010
10054

Quyết định 1961/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010 - 2015"

Ban hành: 25/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2010
10055

Chỉ thị 3457/CT-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

Ban hành: 22/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2010
10056

Công văn 3451/BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ý kiến về một số kiến nghị của tỉnh Hà Giang

Ban hành: 22/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2010
10057

Công văn 5784/BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2010 và chương trình công tác năm 2011 của Chính phủ

Ban hành: 21/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2010
10058

Công văn 5779/BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP

Ban hành: 21/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2010
10059

Công văn 3102/TTCP-VP của Thanh tra Chính phủ về việc tổng kết và xây dựng báo cáo tổng kết thanh tra năm 2010

Ban hành: 20/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2010
10060

Quyết định 4659/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố sửa đổi các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 20/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2010
Vui lòng đợi