Danh mục

Tra cứu Công văn về Hải quan

Có tất cả 3.185 văn bản: Hải quan
41

Công văn 5628/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Ban hành: 25/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2013
42

Công văn 4453/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thông báo triển khai phối hợp thu ngân sách nhà nước qua Ngân hàng thương mại tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Ban hành: 02/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2013
43

Công văn 700/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương

Ban hành: 24/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
44

Công văn 3582/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam

Ban hành: 28/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2013
45

Công văn 573/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc vướng mắc C/O

Ban hành: 25/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2013
46

Công văn 519/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về thủ tục hải quan đối với phương tiện của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Trung Quốc

Ban hành: 12/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
47

Công văn 417/GSQL-GQ1 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc ủy quyền làm thủ tục hải quan

Ban hành: 21/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
48

Công văn 2625/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc về điều chỉnh định mức

Ban hành: 15/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
49

Công văn 4172/BCT-KHCN của Bộ Tài chính về việc chứng nhận sản phẩm có chứng chỉ chất lượng để thông quan

Ban hành: 14/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
50

Công văn 2424/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về chủ trương thành lập kho ngoại quan của Công ty Cổ phần Taxi Móng Cái

Ban hành: 08/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2020
51

Công văn 252/GSQL-GQ1 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc đưa hàng hóa về bảo quản

Ban hành: 03/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
52

Công văn 218/GSQL-GQ2 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về thủ tục hải quan

Ban hành: 25/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
53

Công văn 212/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với xe cứu thương qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia

Ban hành: 22/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2020
54

Công văn 1214/TCHQ-CCHĐH của Tổng cục Hải quan về việc chuyển luồng tờ khai hàng nhập khẩu tái xuất vào Khu chế xuất

Ban hành: 11/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2020
55

Công văn 1229/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc ghi nhận vướng mắc

Ban hành: 11/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2020
56

Công văn 166/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về thủ tục hải quan đối với xe mô tô của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Campuchia, Thái Lan

Ban hành: 11/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2020
57

Công văn 876/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc

Ban hành: 07/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2020
58

Công văn 756/BCT-XNK của Bộ Tài chính về C/O Mẫu D có vận tải đơn do nước thứ ba phát hành

Ban hành: 24/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
59

Công văn 579/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lời công văn xác định mã số của mặt hàng "Máy in kết quả siêu âm trắng đen và máy in kết quả siêu âm màu"

Ban hành: 24/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2020
60

Công văn 247/TCHQ-CCHĐH của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia theo Quyết định 48/2011/QĐ-TTg

Ban hành: 14/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2020
Vui lòng đợi