Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.864 văn bản: Giao thông
8061

Công văn 5008/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý chất lượng mũ bảo hiểm

Ban hành: 05/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2007
8062

Chỉ thị 52/2007/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục

Ban hành: 31/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2007
8063

Thông báo 162/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Bộ Giao thông vận tải

Ban hành: 28/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2007
8064

Công văn 5394/BGTVT-VT của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường quản lý hoạt động vận tải khách bằng ôtô

Ban hành: 28/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2008
8065

Công văn 4737/VPCP-CN của Văn phòng chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô

Ban hành: 24/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2007
8066

Thông báo 159/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số công dân liên quan đến giải phóng mặt bằng, xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 24/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2007
8067

Quyết định 39/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định về việc kiểm tra định kỳ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ" ban hành kèm theo Quyết định số 4105/2001/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ban hành: 22/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2007
8068

Chỉ thị 11/2007/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường trong hoạt động vận tải

Ban hành: 20/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2007
8069

Công văn 4625/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc ngăn chặn hành vi ném đất, đá lên tàu

Ban hành: 20/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2007
8070

Công văn 3688/CĐBVN-VT của Cục Đường bộ Việt Nam về việc giải thích một số nội dung trong các văn bản quản lý vận tải

Ban hành: 19/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2008
8071

Thông báo 154/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 17/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2007
8072

Quyết định 24/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 14/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2016
8073

Công văn 4492/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng số vốn dư sau đấu thầu của dự án phát triển hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội

Ban hành: 14/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2007
8074

Quyết định 38/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành

Ban hành: 10/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2007
8075

Thông báo 147/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp bàn về dự thảo Đề án Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông quốc gia đến năm 2010 và dự thảo Đề án Lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ

Ban hành: 08/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2007
8076

Quyết định 37/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung “Quy chế quản lý sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái tàu” ban hành kèm theo Quyết định số 44/2005/QĐ-BGTVT ngày 22/9/2005 và “Quy định nội dung và quy trình sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt” ban hành kèm theo Quyết định số 37/2006/QĐ-BGTVT ngày 01/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ban hành: 07/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2007
8077

Thông tư 10/2007/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

Ban hành: 06/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2007
8078

Thông báo 145/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2007 và triển khai Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ

Ban hành: 03/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2007
8079

Công văn 1042/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc

Ban hành: 01/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2007
8080

Thông tư 91/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập, giao kế hoạch và quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải

Ban hành: 31/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2007
Vui lòng đợi