Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.412 văn bản: Giao thông
8041

Quyết định 1944/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác đảm bảo an toàn giao thông đường Hồ Chí Minh - giai đoạn 1

Ban hành: 04/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2003
8042

Quyết định 1943/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác đảm bảo an toàn giao thông đoạn Lạng Sơn - Hà Nội QL1 mới

Ban hành: 04/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2003
8043

Thông tư 11/2003/TT-BCA(C11) của Bộ Công an về việc hướng dẫn việc cấp giấy phép và kiểm soát hoạt động của phương tiện vận tải tạm nhập tái xuất có thời hạn

Ban hành: 03/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2003
8044

Thông tư 10/2003/TT-BCA(C11) của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 19/2/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ

Ban hành: 03/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2003
8045

Quyết định 106/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng một số biện pháp xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ tại thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 27/06/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
8046

Quyết định 1834/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về công bố tạm thời tuyến vận tải hành khách đường thuỷ nội địa

Ban hành: 24/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2003
8047

Quyết định 1527/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành

Ban hành: 28/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2014
8048

Quyết định 1510/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Ban hành: 27/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2005
8049

Chỉ thị 12/2003/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chấn chỉnh công tác tổ chức vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô

Ban hành: 22/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2014
8050

Quyết định 1467/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định tạm thời trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và hình thức xử lý vi phạm đối với cá nhân trong hoạt động thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa

Ban hành: 22/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2003
8051

Công văn 1539/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hôi về việc xác nhận nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm của ngành giao thông vận tải

Ban hành: 19/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2003
8052

Thông tư 47/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 25/2003/TT-BTC ngày 28/3/2003 của Bộ Tài chính về việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông

Ban hành: 15/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
8053

Quyết định 67/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt thực hiện thí điểm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận Phú Nhuận

Ban hành: 09/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2006
8054

Thông tư 39/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính đối với doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại các đô thị

Ban hành: 29/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
8055

Quyết định 61/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và giá dịch vụ cảng biển

Ban hành: 25/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2004
8056

Quyết định 62/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải đối với tàu thuỷ vận tải nội địa và phí, lệ phí hàng hải đặc biệt

Ban hành: 25/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2004
8057

Quyết định 63/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông vận tải đến năm 2005

Ban hành: 21/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
8058

Thông tư 34/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ban hành: 16/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2003
8059

Quyết định 1040/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc bổ sung Quy chế quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (ban hành theo Quyết định 4352/2001/QĐ-BGTVT)

Ban hành: 15/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2003
8060

Thông tư 09/2003/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn lập dự toán quản lý, sửa chữa đường sông

Ban hành: 14/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2011
Vui lòng đợi