Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.929 văn bản: Giao thông
7801

Quyết định 56/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2009
7802

Quyết định 716/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải duyệt Hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu bảo hiểm số 5E, 5F thuộc Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai 3 Hà Nội

Ban hành: 26/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
7803

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải

Ban hành: 25/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
7804

Công văn 1748/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông vận tải về việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7887: 2008 về màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ

Ban hành: 25/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2009
7805

Quyết định 710/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hủy kết quả đấu thầu các gói thầu Bảo hiểm số 1A, 2A, 5A thuộc Dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải

Ban hành: 25/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
7806

Công văn 53/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD

Ban hành: 25/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2009
7807

Thông tư 55/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 101/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thuỷ nội địa

Ban hành: 20/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2009
7808

Quyết định 674/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hủy kết quả đấu thầu các gói thầu Bảo hiểm số 5E, 5F thuộc Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai 3 Hà Nội

Ban hành: 20/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
7809

Quyết định 658/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc cho phép lập đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 19/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
7810

Công văn 1589/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải về việc quản lý sử dụng vốn ứng công trình dự án và triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 19/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2009
7811

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 17/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2017
7812

Quyết định 614/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư nâng cấp tuyến sông Thao từ Việt Trì - Lào Cai

Ban hành: 16/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
7813

Quyết định 594/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển đoạn tuyến Quốc lộ 60 cũ từ bến phà Cổ Chiên cũ (Km46 +200) đến đoạn tuyến tiếp giáp với Quốc lộ 60 mới (Km49 + 300) thuộc tỉnh Trà Vinh thành đường địa phương

Ban hành: 16/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
7814

Quyết định 615/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cải tạo, nâng cấp tuyến vận tải thủy Việt Trì - Tuyên Quang

Ban hành: 16/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
7815

Thông báo 79/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Đề án "Tăng cường và hiện đại hoá công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông"

Ban hành: 11/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2009
7816

Thông tư 06/2009/TT-BCA (C11) của Bộ Công an quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ban hành: 11/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2009
7817

Quyết định 537/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc dừng thực hiện dự án và cho phép lập dự án đầu tư mới dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 53 đoạn Km67-Km114 tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 10/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2010
7818

Thông báo 93/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp giao ban tháng 02/2009

Ban hành: 10/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2009
7819

Thông báo 89/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng, trưởng ban chỉ đạo tại cuộc họp ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son lần 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 09/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2009
7820

Thông báo 91/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kết luận của Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông Vận tải Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp với lãnh đạo hai tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang về dự án cầu Vàm Cống, cầu Cao Lãnh và tuyến đường An Hữu - Cao Lãnh

Ban hành: 09/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2009
Vui lòng đợi