Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.055 văn bản: Giao thông
7761

Quyết định 60/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2002 bổ sung cho sở giao thông công chánh

Ban hành: 30/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
7762

Quyết định 55/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung cho sở giao thông công chánh

Ban hành: 22/05/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
7763

Quyết định 43/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về khoán quản lý và sửa chữa thương xuyên cầu, đường bộ do sở giao thông công chính quản lý trên địa bàn thành phố, ban hành kèm theo quyết định số 35/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25/5/2000 của Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành

Ban hành: 26/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
7764

Thông tư 06/2002/TT-BGTVT hướng dẫn Nghị định 91/2001/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh một số ngành, nghề giao thông vận tải đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ban hành: 25/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
7765

Quyết định 42/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức quản lý lại một số lĩnh vực sự nghiệp giao thông công chính thành khu quản lý giao thông đô thị, trực thuộc sở giao thông công chính

Ban hành: 25/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
7766

Quyết định 60/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường vành đai 3 - Mỹ Đình - Xuân Phương - đường 70B, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 22/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2006
7767

Quyết định 0441/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại ban hành quy định về sử dụng cờ hiệu quản lý thị trường dừng phương tiện giao thông chở hàng lậu tại thị xã, huyện biên giới

Ban hành: 16/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2005
7768

Quyết định 220/2002/QĐ-TTg về việc đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu á do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ban hành: 26/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
7769

Quyết định 824/2002/QĐ-BGTVT về "Quy định vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng bằng đường bộ" do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ban hành: 25/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
7770

Quyết định 39/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết nút giao thông ngã tư sở và tuyến ngã tư sở - Thái Thịnh, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 12/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2006
7771

Quyết định 38/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết nút giao thông ngã tư sở và tuyến ngã tư sở - Thái Thịnh, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 12/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2006
7772

Thông tư 12/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc sử dụng kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông do ngân sách trung ương cấp

Ban hành: 04/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2004
7773

Công văn 713/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần trong hoạt động vận tải quốc tế

Ban hành: 22/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2005
7774

Quyết định 01/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đặt tên đường mới

Ban hành: 07/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2006
7775

Quyết định 4597/2001/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về quy định kiểu loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được phép tham gia giao thông

Ban hành: 28/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2004
7776

Quyết định 147/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 101/1999/QĐ-BTC ngày 28/8/199 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện đi lại tại các cơ quan HCSN, DNNN

Ban hành: 27/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2005
7777

Quyết định 4392/2001/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn Ngành

Ban hành: 20/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2012
7778

Quyết định 4352/2001/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Ban hành: 18/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
7779

Quyết định 4353/2001/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

Ban hành: 18/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2006
7780

Chỉ thị 23/2001/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe

Ban hành: 18/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
Vui lòng đợi