Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 7.501 văn bản: Giao thông
6941

Chỉ thị 31/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

Ban hành: 29/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2005
6942

Quyết định 45/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Ban hành: 23/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2005
6943

Quyết định 47/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định điều kiện thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài và Thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

Ban hành: 23/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2005
6944

Quyết định 44/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái tầu

Ban hành: 22/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2005
6945

Quyết định 43/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam

Ban hành: 19/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2005
6946

Quyết định 42/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về tốc độ và khoản cách của xe cơ giới lưu hành trên đường bộ

Ban hành: 16/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2005
6947

Thông tư 11/2005/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về công tác thẩm định an toàn giao thông đường bộ

Ban hành: 05/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2005
6948

Thông tư 71/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán vốn đầu tư dự án xây dựng đường ôtô cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương

Ban hành: 31/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2005
6949

Quyết định 39/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành "Quy chế công tác thông tin, dẫn đường và giám sát hàng không dân dụng"

Ban hành: 26/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2005
6950

Thông tư 64/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc

Ban hành: 15/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2005
6951

Quyết định 791/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu (nhóm cảng biển số 5) đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Ban hành: 12/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2005
6952

Quyết định 38/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải

Ban hành: 09/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2005
6953

Thông tư 08/2005/TT-BCA(C11) của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 11/2003/TT-BCA(C11) ngày 03/7/2003 của Bộ Công an về hướng dẫn việc cấp giấy phép và kiểm soát hoạt động của phương tiện vận tải tạm nhập, tái xuất có thời hạn

Ban hành: 03/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2005
6954

Thông tư 59/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức phí sát hạch để cấp giấy phép lái xe đối với xe cơ giới đường bộ

Ban hành: 26/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2005
6955

Quyết định 33/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định tạm thời về tổ chức, hoạt động của lực lượng bảo vệ trên tầu hoả

Ban hành: 21/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
6956

Quyết định 36/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc đặt tên hoặc số hiệu đường bộ

Ban hành: 21/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2005
6957

Công văn 4407/BGTVT/CGĐ của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện điều 4, quy định tạm thời ban hành kèm theo quyết định số 19/2004/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT

Ban hành: 20/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
6958

Chỉ thị 19/2005/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức triển khai và hưởng ứng cuộc vận động mua trái phiếu Chính phủ để đấu tư xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước đợt II

Ban hành: 19/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2006
6959

Quyết định 46/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dung phí sử dụng đường bộ trạm Bến Thuỷ, quốc lộ 1A, tỉnh Nghệ An

Ban hành: 14/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
6960

Quyết định 43/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua hầm đường bộ Hải Vân, quốc lộ 1A

Ban hành: 08/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
Vui lòng đợi