Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 7.766 văn bản: Giao thông
6921

Quyết định 59/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành "Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý"

Ban hành: 22/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2007
6922

Quyết định 57/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

Ban hành: 21/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2007
6923

Quyết định 58/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

Ban hành: 21/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2007
6924

Thông báo 524/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ

Ban hành: 19/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2007
6925

Quyết định 1491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ việc hỗ trợ để thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên

Ban hành: 08/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2007
6926

Công văn 6453/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc dự án đường sắt trên cao Hà Nội, đoạn Ngọc Hồi - Yên Viên

Ban hành: 08/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2007
6927

Công văn 4657/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc in và quản lý vé xe khách đối với đơn vị vận tải

Ban hành: 08/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2007
6928

Chỉ thị 04/2007/CT-BYT của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông

Ban hành: 08/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2007
6929

Quyết định 55/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

Ban hành: 07/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2007
6930

Quyết định 56/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Chương trình đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

Ban hành: 07/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2007
6931

Quyết định 54/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Ban hành: 07/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2007
6932

Thông tư liên tịch 16/2007/TTLT-BCA-BTC của Bộ Công an và Bộ Tài chính về hướng dẫn việc phối hợp thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Ban hành: 07/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2007
6933

Công văn 1656/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc tuyên truyền đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy

Ban hành: 07/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2007
6934

Quyết định 53/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về công bố đóng, mở ga đường sắt

Ban hành: 06/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2007
6935

Công văn 6373/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thẩm định Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội giai đoạn đến năm 2020

Ban hành: 06/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2007
6936

Công văn 1643/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn I)

Ban hành: 03/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2007
6937

Quyết định 52/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ

Ban hành: 31/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2007
6938

Thông tư 126/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án xây dựng công trình giao thông trên địa bàn các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn

Ban hành: 30/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2007
6939

Thông báo 215/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc Ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với các cơ quan liên quan về công tác quy hoạch xây dựng và quy hoạch phát triển giao thông vận tải tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 30/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2007
6940

Quyết định 3336/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) giai đoạn 2007 - 2012

Ban hành: 30/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2007
Vui lòng đợi