Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 7.501 văn bản: Giao thông
6521

Quyết định 2675/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Vụ An toàn giao thông

Ban hành: 01/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2008
6522

Quyết định 15/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

Ban hành: 29/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2008
6523

Thông báo 377/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về công tác thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải

Ban hành: 29/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2008
6524

Quyết định 251/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về tổ chức quản lý phương tiện, người lái phương tiện thủy nhỏ và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 27/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2015
6525

Thông báo 373/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về kết luận của Thứ trưởng Trần Doãn Thọ về kế hoạch chuyển đổi tiêu chuẩn ngành giao thông vận tải theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Ban hành: 26/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2008
6526

Thông báo 367/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về nội dung cuộc họp xem xét danh mục đầu tư Dự án Nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ - Phần vốn bổ sung

Ban hành: 21/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2008
6527

Quyết định 14/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông

Ban hành: 21/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2008
6528

Thông tư 12/2008/TT-BCA của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BCA-C11 ngày 02/01/2007 của Bộ Công an quy định về việc tổ chức, đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ban hành: 20/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2008
6529

Công văn 1369/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết tình hình tồn đọng hàng hóa tại cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 20/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2008
6530

Chỉ thị 08/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Giao thông vận tải

Ban hành: 18/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2008
6531

Công văn 1119/TĐC-ĐGPH của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chuẩn Việt Nam 2:2008/BKHCN về mũ bảo hiểm

Ban hành: 15/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2008
6532

Công văn 1342/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và đăng ký cấp biển số đối với xe cơ giới ba bánh nhập khẩu

Ban hành: 14/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2008
6533

Công văn 5205/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm tra chất lượng xe máy, xe đạp điện

Ban hành: 11/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2008
6534

Thông báo 357/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về kết luận của Bộ trưởng Hò Nghĩa Dũng tại cuộc họp giao ban Bộ tháng 7/2008

Ban hành: 11/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2008
6535

Thông báo 350/TTB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về việc thực hiện quy định liên quan đến công tác đào tạo lái xe và cắm biển báo hạn chế tải trọng xe qua cầu

Ban hành: 07/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2008
6536

Quyết định 13/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể Phát triển giao thông vận tải Đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020

Ban hành: 06/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2008
6537

Quyết định 1024/QĐ-TĐC của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc ban hành Hướng dẫn đánh giá chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Ban hành: 06/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2008
6538

Thông báo 345/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về nội dung cuộc họp kiểm điểm tiến độ và chuẩn bị vốn, gia hạn Hiệp định tín dụng Dự án Nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ

Ban hành: 04/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2008
6539

Công văn 5087/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc phát triển vận tải khách công cộng tại các đô thị

Ban hành: 04/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2008
6540

Thông tư liên tịch 04/2008/TTLT-BCA-BGTVT của Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn việc học và kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ đối với người bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về pháp luật giao thông đường bộ

Ban hành: 31/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2008
Vui lòng đợi