Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 7.766 văn bản: Giao thông
6501

Công văn 4607/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 55/2007/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 08/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2009
6502

Thông báo 318/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp Ban chỉ đạo Dự án Phát triển Giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ

Ban hành: 07/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2009
6503

Công văn 1101/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương bồi thường, giải toả vĩnh viễn các vị trí đổ đất thi công Dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 06/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2009
6504

Thông báo 191/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu

Ban hành: 06/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2009
6505

Quyết định 1954/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí khảo sát lập dự án đầu tư "Nâng cao an toàn bến khách ngang sông"

Ban hành: 06/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2009
6506

Công văn 4525/BGTVT-VPBCĐ của Bộ Giao thông Vận tải về tình hình thực hiện các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải

Ban hành: 03/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2009
6507

Công văn 4473/BGTVT-PCLB&TKCN của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Quyết định số 76/2009/QĐ-TTg ngày 11/05/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và Hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương

Ban hành: 02/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2009
6508

Quyết định 938/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1621/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách thí điểm đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ban hành: 01/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
6509

Thông báo 304/TB-BGDĐT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 01/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2009
6510

Công văn 4377/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc giao quyền thu phí trạm thu phí Tiên Cựu trên quốc lộ 10

Ban hành: 29/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2009
6511

Công văn 4319/BGTVT-QLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, Dự án đầu tư xây dựng cầu Phùng trên QL32

Ban hành: 29/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
6512

Công văn 4288/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp khắc phục tình trạng quá tải (tàu chờ cầu cảng) tại cảng Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh)

Ban hành: 25/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2009
6513

Công văn 4282/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ điều chỉnh thời gian hoàn thành và tỷ lệ tiết kiệm Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương (giai đoạn 1)

Ban hành: 25/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
6514

Thông tư 10/2009/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ban hành: 24/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
6515

Công văn 4212/BGTVT-PCLB&TKCN của Bộ Giao thông Vận tải về tổ chức thông tin và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người hoạt động trên biển

Ban hành: 24/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2009
6516

Công văn 4240/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc đẩy mạnh công tác giám sát và thực hiện Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Ban hành: 24/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2009
6517

Công văn 4226/BGTVT-PCLB&TKCN của Bộ Giao thông Vận tải về việc khắc phục thiệt hại bão lũ năm 2008 đối với trạm quản lý Đường thủy nội địa Tạ Hộc

Ban hành: 24/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2009
6518

Thông tư 09/2009/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Ban hành: 24/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2009
6519

Thông tư 11/2009/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định điều kiện đối với Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ban hành: 24/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2009
6520

Công văn 4277/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đầu tư xây dựng cảng Việt Trì thuộc dự án WB6

Ban hành: 24/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2009
Vui lòng đợi