Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 6.955 văn bản: Giao thông
6501

Hiệp định 115/2004/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Mông Cổ về hợp tác trong lĩnh vực đường sắt

Ban hành: 08/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2005
6502

Quyết định 78/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường bộ đoạn An Sương - An Lạc, Quốc lộ 1A

Ban hành: 06/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
6503

Quyết định 18/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải

Ban hành: 01/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
6504

Quyết định 16/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác đảm bảo an toàn giao thông đường Hồ Chí Minh - giai đoạn I

Ban hành: 30/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2005
6505

Quyết định 17/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới lưu hành trên đường bộ

Ban hành: 30/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2005
6506

Quyết định 223/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành điều lệ tạm thời tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn thí điểm theo mô hình Công ty Mẹ - công ty con

Ban hành: 23/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2006
6507

Quyết định 15/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt

Ban hành: 16/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2005
6508

Quyết định 14/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trong ngành giao thông vận tải

Ban hành: 15/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
6509

Thông tư 91/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi một số điểm của Thông tư số 111/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay Dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 13/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2004
6510

Quyết định 13/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, lụt trong ngành Hàng không

Ban hành: 10/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2005
6511

Chỉ thị 21/2004/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc chấn chỉnh công tác nghiệm thu đề tài và quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí nghiên cứu khoa học công nghệ trong ngành Giao thông vận tải

Ban hành: 08/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2005
6512

Thông tư 90/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ

Ban hành: 07/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2004
6513

Chỉ thị 20/2004/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện Quy chế Giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Ban hành: 01/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
6514

Chỉ thị 18/2004/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về các biện pháp thực hiện Chỉ thị 30/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 24/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
6515

Chỉ thị 06/2004/CT-BTM của Bộ Thương mại về chấn chỉnh việc kiểm tra, kiểm soát trên đường giao thông của lực lượng quản lý thị trường

Ban hành: 20/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2004
6516

Quyết định 43/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Ban hành: 06/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2017
6517

Quyết định 64/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng hầm đường bộ qua Đèo Ngang

Ban hành: 02/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2004
6518

Thông tư 76/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ,

Ban hành: 29/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2004
6519

Quyết định 113/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh chỉ giới đường đỏ tuyến đường cầu chui - Đông Trù - Vân Trì, tỷ lệ 1/500, đoạn từ nút giao thông cầu chui đến tuyến đường quy hoạch dọc theo phía các sông ngũ huyện khuê

Ban hành: 23/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
6520

Quyết định 178/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức thu, nộp phí giao thông trên đường Huỳnh Tân Phát

Ban hành: 20/07/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
Vui lòng đợi