Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.017 văn bản: Giao thông
6441

Công văn 1132/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư xây dựng đường giao thông vào các huyện khó khăn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 24/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2010
6442

Nghị định 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Ban hành: 24/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2010
6443

Quyết định 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2010
6444

Quyết định 449/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc xử lý tài sản thu hồi từ dự án kết thúc

Ban hành: 23/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2010
6445

Quyết định 387/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về khung giá cước vận chuyển hành khách hạng vé phổ thông trên các đường bay nội địa còn vị thế hoạt động độc quyền

Ban hành: 22/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2011
6446

Công văn 1064/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn Dự án "Cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung", vay vốn ADB

Ban hành: 13/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2010
6447

Công văn 1030/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu bổ sung một số dự án lớn tại tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 12/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2010
6448

Quyết định 893/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt Dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây thông tin, viễn thông, chiếu sáng hiện đang đi nổi trên tuyến phố Hoàng Quốc Việt

Ban hành: 12/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2010
6449

Quyết định 894/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Ban hành: 12/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2010
6450

Thông tư 07/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ

Ban hành: 11/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2010
6451

Công văn 1004/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về cơ chế huy động vốn đầu tư mạng đường bộ cao tốc Việt Nam

Ban hành: 11/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2010
6452

Thông tư 05/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của trạm thu phí sử dụng đường bộ

Ban hành: 09/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2010
6453

Quyết định 229/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Ban hành: 08/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2010
6454

Quyết định 0794/QĐ-BCT của Bộ Công Thương phê duyệt "Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc đường Hồ Chí Minh giai đoạn I đến năm 2015, định hướng đến 2025"

Ban hành: 05/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2010
6455

Chỉ thị 04/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Luật Giao thông đường bộ năm 2008 về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Ban hành: 02/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2010
6456

Công văn 205/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng đường nối từ đường Hồ Chí Minh vào khu di tích lịch sử Ngục Kon Tum, Ngục Đắk Glei và hoàn trả đường phục vụ thi công đường Hồ Chí Minh

Ban hành: 02/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2010
6457

Chỉ thị 03/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Luật Giao thông đường bộ năm 2008 về đăng kiểm xe cơ giới

Ban hành: 02/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2010
6458

Quyết định 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 02/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2010
6459

Thông tư 18/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với xuồng cứu nạn

Ban hành: 01/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2010
6460

Công văn 687/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh danh mục 03 tuyến đường đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT thuộc tỉnh Bình Dương

Ban hành: 28/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2010
Vui lòng đợi