Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.435 văn bản: Giao thông
6421

Chỉ thị 14/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 95/2010/NĐ-CP ngày 16/09/2010 của Chính phủ quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn thành phố

Ban hành: 13/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2011
6422

Thông tư 26/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt ban hành kèm theo Quyết định số 55/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 13/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2011
6423

Công văn 44/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng thi công gói thầu xây lắp B2 - Cầu Bản Xá

Ban hành: 09/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2011
6424

Thông tư 25/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải

Ban hành: 09/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2011
6425

Công văn 1155/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc miễn giảm tiền phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 06/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2011
6426

Quyết định 488/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về một số lĩnh vực cụ thể trong vận chuyển hàng không

Ban hành: 05/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2011
6427

Thông báo 92/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp giao ban Bộ tháng 3 năm 2011

Ban hành: 04/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2011
6428

Thông báo 93/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông Vận tải Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp về dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu

Ban hành: 04/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2011
6429

Công văn 1109/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe máy

Ban hành: 04/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2011
6430

Quyết định 640/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2011

Ban hành: 04/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2011
6431

Thông tư 20/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa

Ban hành: 31/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2011
6432

Thông tư 15/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Ban hành: 31/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2011
6433

Thông tư 16/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2009/TT-BGTVT ngày 28/10/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Ban hành: 31/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2011
6434

Thông tư 19/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điểu của Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30/06/2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Ban hành: 31/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2011
6435

Quyết định 474/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Đường sắt Việt Nam

Ban hành: 31/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2011
6436

Thông tư 24/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 258/1998/TT-BGTVT ngày 18/08/1998 hướng dẫn thực hiện Nghị định thư của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Trung Quốc thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; Thông tư số 10/2006/TT-BGTVT ngày 01/11/2006 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia

Ban hành: 31/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2011
6437

Thông tư 18/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 của Bộ Giao thông Vận tải về việc cấp, công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không

Ban hành: 31/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2011
6438

Thông tư 23/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý đường thuỷ nội địa

Ban hành: 31/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2011
6439

Thông tư 21/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

Ban hành: 31/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2011
6440

Thông tư 17/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/02/2007 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng

Ban hành: 31/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2011
Vui lòng đợi