Tra cứu Công văn về Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 2.190 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
01

Công văn 23/CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện nay

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
02

Kế hoạch 127/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
03

Công văn 606/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chương trình giáo dục và phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 18/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
04

Công văn 505/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc kéo dài thời gian học sinh, sinh viên, học viên Thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 14/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2021
05

Kế hoạch 114/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020"

Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
06

Thông báo 138/TB-QLCL của Cục Quản lý chất lượng về danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ

Ban hành: 08/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
07

Thông báo 104/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút năm 2021

Ban hành: 08/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2021
08

Công văn 460/BGDDT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
09

Công văn 442/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 01/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2021
10

Công văn 432/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch COVID-19

Ban hành: 29/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2021
11

Công văn 398/BGDĐT-HTQT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và sửa đổi, bổ sung Nghị định 86/2018/NĐ-CP

Ban hành: 27/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2021
12

Công văn 209/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tết năm 2021

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2021
13

Công văn 156/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chương trình "Điều ước cho em"

Ban hành: 15/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2021
14

Công văn 263/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh biên chế sự nghiệp ngành giáo dục

Ban hành: 12/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2021
15

Kế hoạch 29/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kết nối nguồn lực xã hội xây dựng trường học an toàn, thân thiện cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 11/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2021
16

Công văn 85/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng hóa phục vụ giáo dục đào tạo

Ban hành: 08/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2021
17

Công văn 47/TCGDNN-NG của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Ban hành: 08/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
18

Công văn 40/BYT-BMTE của Bộ Y tế về việc tiếp tục triển khai Chương trình Sữa học đường

Ban hành: 05/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2021
19

Thông báo 1697/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tại Hội nghị sơ kết công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên giai đoạn 2015 - 2020

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
20

Thông báo 1684/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết luận của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm giai đoạn 2011-2020

Ban hành: 28/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
Vui lòng đợi