Tra cứu Công văn về Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 2.190 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
21

Công văn 5490/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội nghị công tác thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học khu vực phía Nam

Ban hành: 18/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2020
22

Công văn 4944/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vừa học giáo dục nghề nghiệp vừa học văn hóa trung học phổ thông

Ban hành: 14/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2020
23

Công văn 10447/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc cấp và sử dụng bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô

Ban hành: 14/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2020
24

Kế hoạch 1567/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống tội phạm buôn bán người, tội phạm giết người và phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 11/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2020
25

Kế hoạch 4546/KH-HĐPH của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương

Ban hành: 07/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
26

Công văn 2898/TCGDNN-PCTT của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động giáo dục, nghề nghiệp năm 2021

Ban hành: 07/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2020
27

Công văn 5274/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo hoạt động tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp

Ban hành: 04/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2020
28

Công văn 5219/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hoãn tổ chức Hội nghị khu vực phía Nam và thực hiện phòng dịch Covid-19 tại Hội nghị phía Bắc

Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2020
29

Công văn 5210/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học

Ban hành: 02/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
30

Công văn 5120/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc dự Hội nghị công tác thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học

Ban hành: 26/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2020
31

Công văn 5103/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6

Ban hành: 25/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2020
32

Công văn 5077/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nghiêm túc cài đặt và sử dụng ứng dụng "An toàn COVID-19"

Ban hành: 25/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2020
33

Công văn 5029/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

Ban hành: 23/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2020
34

Công văn 5033/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện và báo cáo kết quả triển khai Quyết định 41/QĐ-TTg ngày 08/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 23/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2020
35

Công văn 4957/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham dự Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm giai đoạn 2011-2020

Ban hành: 19/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2020
36

Kế hoạch 1449/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2020

Ban hành: 18/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2020
37

Công văn 4901/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2020 - 2021 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm

Ban hành: 16/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2020
38

Công văn 4844/BGDĐT-GDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chính sách đối với học sinh kỳ II năm học 2019-2020

Ban hành: 12/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
39

Công văn 4408/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triệu tập học viên và đăng ký học tiếng Anh năm 2020

Ban hành: 09/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
40

Công văn 9408/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả kiểm tra phản ánh, kiến nghị của Nhà báo Lê Kiên (Thời báo Doanh Nhân)

Ban hành: 09/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2020
Vui lòng đợi