Tra cứu Công văn về Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 2.350 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
21

Công văn 3810/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên” trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm năm học 2021 - 2022

Ban hành: 06/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2021
22

Công văn 3782/BGDĐT-CSVC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
23

Chương trình phối hợp 865/CTr-BGDĐT-TWĐTN của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh năm học 2021-2022

Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2021
24

Công văn 3761/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2021-2022

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2021
25

Công văn 3757/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm 2021-2022

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2021
26

Thông báo 862/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1 và Ngoại ngữ 2 Tiếng Đức, Tiếng Hàn, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
27

Công điện 848/CĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức khai giảng và chuẩn bị cho năm học mới trong tình hình dịch bệnh phức tạp

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2021
28

Công văn 3734/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hỗ trợ học sinh sinh viên bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022

Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2021
29

Công văn 3678/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm học 2021-2022

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2021
30

Công văn 3699/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2021
31

Công văn 3697/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đôn đốc và triển khai đợt 2 sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh ngành sư phạm

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2021
32

Thông báo 815/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 3, lớp 6, lớp 7, lớp 10 môn Ngoại ngữ 1: Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn, Tiếng Đức

Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2021
33

Công văn 3676/BGDĐT-GDMN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non

Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2021
34

Công văn 3677/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với Giáo dục thường xuyên

Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2021
35

Công văn 3636/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022

Ban hành: 26/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2021
36

Công văn 93/CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hà Nội về việc tăng cường tham gia thực hiện nghiêm các biện pháp để ngăn chặn dịch Covid-19 trong các cấp Công đoàn Thủ đô

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2021
37

Công văn 3556/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo chuẩn, năm học 2021-2022

Ban hành: 20/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2021
38

Công văn 1831/TCGDNN-NG của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc thực hiện công tác chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục

Ban hành: 20/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2021
39

Công văn 3567/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021

Ban hành: 20/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2021
40

Công văn 458/TANDTC-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao về việc tuyển sinh chương trình học bổng tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2022

Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2021
Vui lòng đợi