Tra cứu Công văn về Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 2.351 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
41

Công văn 458/TANDTC-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao về việc tuyển sinh chương trình học bổng tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2022

Ban hành: 18/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2021
42

Công văn 3501/BGDĐT-CSVC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tạo điều kiện để phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học mới 2021-2022

Ban hành: 17/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2021
43

Công văn 8490/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc xin ý kiến dự thảo Văn kiện dự án ”Tăng cường năng lực đào tạo đường sắt đô thị” cho Trường Cao đẳng Đường sắt do Chính phủ Nhật Bản tài trợ không hoàn lại

Ban hành: 17/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
44

Công văn 3508/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19

Ban hành: 17/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2021
45

Kế hoạch 755/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kho học liệu số hướng dẫn dạy, học môn Giáo dục thể chất; hoạt động luyện tập, thi đấu một số môn thể thao và kỹ năng an toàn trong vận động cho học sinh trong trường học

Ban hành: 17/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2021
46

Công văn 3463/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh Lịch công tác đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Ban hành: 14/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2021
47

Công văn 5575/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về Đề án "Đổi mới cơ chế hoạt động, tăng cường năng lực cho các cơ sở giáo dục đại học về du lịch"

Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2021
48

Công văn 8344/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2021
49

Công văn 3444/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2025

Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2021
50

Công văn 3397/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giải quyết tình trạng thừa giáo viên các cấp học phổ thông

Ban hành: 11/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2021
51

Công văn 3353/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông tin về số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 do giãn cách vì dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 10/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2021
52

Công văn 3363/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh ngành sư phạm

Ban hành: 10/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2021
53

Công văn 3320/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"

Ban hành: 06/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2021
54

Công văn 3319/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kết thúc năm học 2020-2021 đối với giáo dục tiểu học Thành phố Hà Nội

Ban hành: 06/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2021
55

Công văn 2396/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022

Ban hành: 06/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2021
56

Công văn 3302/BGDĐT-ĐANN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo tình hình thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia giai đoạn 2018-2020 và thực hiện khảo sát trực tuyến

Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
57

Công văn 7959/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện các chiến lược, đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
58

Công văn 3277/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học sinh, sinh viên và phụ huynh trong tình hình dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
59

Công văn 3190/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
60

Công văn 3192/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo điều kiện kiểm tra đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
Vui lòng đợi