Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.735 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
7561

Quyết định 1057/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung Đại học đã nẵng

Ban hành: 09/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
7562

Quyết định 1042/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp Trường Sư phạm cấp II Bạc Liêu thành Trường Cao đẳng Sư phạm Bạc Liêu

Ban hành: 06/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
7563

Quyết định 402/1997/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Thể lệ tín dụng đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

Ban hành: 05/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
7564

Thông tư 87/1997/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tạm thời về việc quản lý và sử dụng quỹ khuyến học

Ban hành: 03/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
7565

Quyết định 132/1997/QĐ-BT của Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động thanh tra bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Ban hành: 20/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2003
7566

Quyết định 973/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập của Nhà nước

Ban hành: 17/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
7567

Quyết định 3479/1997-QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia các bậc học phổ thông

Ban hành: 01/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
7568

Quyết định 3480/1997/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban Quy chế tạm thời về xét tuyển học sinh vào trường phổ thông trung học, trung học chuyên ban

Ban hành: 01/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
7569

Quyết định 859/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Đại học Huế

Ban hành: 14/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
7570

Quyết định 792/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học dân lập Hải phòng

Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
7571

Quyết định 797/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Hồng Đức

Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
7572

Quyết định 793/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp trường Sư phạm Kỹ thuật 4 thành trường Cao đẳng sư phạm kỹ thuật 4

Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
7573

Quyết định 790/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học dân lập Lạc Hồng

Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
7574

Quyết định 791/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học dân lập Bình Dương

Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
7575

Quyết định 787/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ dân lập Tôn Đức Thắng

Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
7576

Quyết định 798/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường cao đẳng kỹ nghệ dân lập thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
7577

Thông tư 16/GDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện bản quy định về tổ chức và hoạt động của Trường phổ thông dân tộc nội trú

Ban hành: 14/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
7578

Thông tư 14/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tiêu chuẩn và thể thức kiểm tra, đánh giá kết quả chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học

Ban hành: 05/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
7579

Thông tư 13/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn hoạt động thanh tra trong bậc học mầm non

Ban hành: 04/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
7580

Thông tư 12/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn hoạt động thanh tra trong bậc trung học phổ thông

Ban hành: 04/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
Vui lòng đợi