Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.737 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
7541

Quyết định 17/1998/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi Tốt nghiệp Bổ túc Trung học Cơ sở và Bổ túc Trung học

Ban hành: 10/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
7542

Quyết định 71/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng

Ban hành: 31/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
7543

Quyết định 70/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Ban hành: 31/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
7544

Quyết định 67/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đào tạo từ Bộ Giáo dục và đào tạo sang Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành: 26/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2005
7545

Thông tư liên tịch 147/1998/TTLT-TCCP-TC-LĐTBXH-GD&ĐT của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 973/1997/QĐ-TTg ngày 17/1/1997 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập Nhà nước

Ban hành: 05/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
7546

Thông tư 03/1998/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh chuyên tu Đại học Y-Dược năm học 1998-1999

Ban hành: 04/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
7547

Thông tư 06/1998/TT/BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo ưu tú lần thứ sáu

Ban hành: 24/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
7548

Quyết định 34/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường đào tạo các chức danh tư pháp

Ban hành: 11/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2004
7549

Quyết định 30/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Ngân hàng.

Ban hành: 09/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
7550

Thông tư 05/1998/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết quả học tập và hạnh kiểm đối với học viên trong các trường bổ túc trung học và các trung tâm giáo dục thường xuyên

Ban hành: 07/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
7551

Quyết định 22/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung Đại học Quốc gia Hà Nội trong khu các đô thị Miếu Môn - Xuân Mai - Hòa Lạc - Sơn Tây

Ban hành: 26/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2008
7552

Thông tư 04/1998/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên Quận, Huyện.

Ban hành: 23/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
7553

Quyết định 09/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Công nghệ thực phẩm

Ban hành: 22/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
7554

Quyết định 06/1998/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Quốc gia giáo dục

Ban hành: 14/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
7555

Quyết định 03/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 1998 đến năm 2002 và thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Ban hành: 07/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
7556

Chỉ thị 02/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay

Ban hành: 07/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
7557

Thông tư 25/1997/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 89/CP ngày 7/8/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân, thực hiện trong ngành giáo dục đào tạo

Ban hành: 31/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
7558

Quyết định 1143/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp trường Trung học tài chính kế toán III thành trường Cao Đẳng Tài chính kế toán

Ban hành: 29/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
7559

Quyết định 4444/1997/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định xây dựng, quản lý mục tiêu, kế hoạch đào tạo và chương trình môn học dùng cho trung học nghề

Ban hành: 29/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
7560

Thông tư 24/1997/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số điều của quy chế thi chọn học sinh giỏi Quốc gia các bậc học phổ thông.

Ban hành: 29/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
Vui lòng đợi