Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.166 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
7001

Quyết định 792/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học dân lập Hải phòng

Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
7002

Quyết định 797/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Hồng Đức

Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
7003

Quyết định 793/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp trường Sư phạm Kỹ thuật 4 thành trường Cao đẳng sư phạm kỹ thuật 4

Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
7004

Quyết định 790/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học dân lập Lạc Hồng

Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
7005

Quyết định 791/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học dân lập Bình Dương

Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
7006

Quyết định 787/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ dân lập Tôn Đức Thắng

Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
7007

Quyết định 798/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường cao đẳng kỹ nghệ dân lập thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
7008

Thông tư 16/GDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện bản quy định về tổ chức và hoạt động của Trường phổ thông dân tộc nội trú

Ban hành: 14/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
7009

Thông tư 14/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tiêu chuẩn và thể thức kiểm tra, đánh giá kết quả chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học

Ban hành: 05/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
7010

Thông tư 13/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn hoạt động thanh tra trong bậc học mầm non

Ban hành: 04/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
7011

Thông tư 12/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn hoạt động thanh tra trong bậc trung học phổ thông

Ban hành: 04/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
7012

Quyết định 600/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể và đầu tư bước I Đại học Thái Nguyên

Ban hành: 01/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
7013

Quyết định 517/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đại học dân lập Văn Hiến thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 11/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
7014

Quyết định 516/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông

Ban hành: 11/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
7015

Quyết định 518/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đại học dân lập Hồng Bàng

Ban hành: 11/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
7016

Quyết định 500/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của Việt Nam đến năm 2020

Ban hành: 08/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
7017

Quyết định 374/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp trường Trung học Sư phạm Lạng Sơn thành trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Ban hành: 02/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
7018

Quyết định 277/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp Trường Trung học Sư phạm Ninh Bình thành Trường Cao Đẳng Sư phạm Ninh Bình

Ban hành: 28/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
7019

Nghị định 33/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế về môi trường giáo dưỡng

Ban hành: 14/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
7020

Thông tư 19-TC/HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo thuộc chương trình quốc gia về công nghệ thông tin

Ban hành: 14/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
Vui lòng đợi