Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.644 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
7001

Quyết định 1406/QĐ-BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Dự án "Phổ biến một số công nghệ phù hợp nhằm cải thiện đời sống kinh tế, xã hội cho người dân ở nông thôn, miền núi phí Bắc Việt Nam" giai đoạn 2

7002

Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

7003

Công điện 341/CĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

7004

Quyết định 776/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk

7005

Công văn 4140/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn rút hồ sơ đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2011

7006

Công điện 339/CĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

7007

Quyết định 2891/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho phép trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị kinh doanh Hà Nội được chuyển đổi từ loại hình trường dân lập sang loại hình trường tư thục

7008

Quyết định 2892/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho phép Trường trung học phổ thông dân lập Trí Đức được chuyển đổi từ loại hình trường dân lập sang loại hình trường tư thục

7009

Quyết định 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

7010

Thông tư 25/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng

7011

Thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông

7012

Thông báo 141/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về tiến độ xây dựng Đề án Phát triển gia đình Việt Nam hạnh phúc, bền vững

7013
7014

Quyết định 3014/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2011 - 2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

7015

Thông tư 24/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học

7016

Chỉ thị 22/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợ cho hoạt động của Thừa phát lại

7017

Quyết định 2359/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh

7018

Công văn 920/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về tên giao dịch dân sự của Học viện Quân y

7019

Công văn 3749/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn bổ sung chấm thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2011

7020

Quyết định 709/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2011 của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc