Dự thảo

901

Dự thảo Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp lần 1

Ngày cập nhật: 08/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
902

Dự thảo Pháp lệnh xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân lần 1

Ngày cập nhật: 08/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
903

Dự thảo Luật Ban hành quyết định Hành chính lần 2

Ngày cập nhật: 08/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
904

Dự thảo Thông tư quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ

Ngày cập nhật: 08/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
905

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế lần 1

Ngày cập nhật: 08/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
906

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị lần 2

Ngày cập nhật: 07/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
907

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp lần 5

Ngày cập nhật: 07/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
908

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính lần 1

Ngày cập nhật: 07/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
909

Dự thảo Luật Hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu lần 1

Ngày cập nhật: 07/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
910

Dự thảo Luật Dân số lần 2

Ngày cập nhật: 07/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
911

Dự thảo Luật Máu và tế bào gốc lần 1

Ngày cập nhật: 07/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
912

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) lần 2

Ngày cập nhật: 07/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
913

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai; Luật thủy lợi và Luật Đê điều lần 1

Ngày cập nhật: 07/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
914

Dự thảo Luật áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; thủ tục bắt giữ tàu biển, tàu bay lần 2

Ngày cập nhật: 07/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
915

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường lần 4

Ngày cập nhật: 06/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
916

Dự thảo Luật Về hội lần 7

Ngày cập nhật: 06/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
917

Dự thảo Luật Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi lần 2

Ngày cập nhật: 06/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
918

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) lần 3

Ngày cập nhật: 06/05/2019
Trạng thái: Đã thông qua
919

Dự thảo Luật Thuế nhà, đất lần 2

Ngày cập nhật: 06/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
920

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương lần 1

Ngày cập nhật: 06/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua