Dự thảo

21

Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật

Ngày cập nhật: 05/10/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
22

Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Ngày cập nhật: 02/10/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
23

Dự thảo Thông tư hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2

Ngày cập nhật: 29/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
24

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Ngày cập nhật: 28/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
25

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá

Ngày cập nhật: 27/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
26

Dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương

Ngày cập nhật: 27/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
27

Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, cấp đổi, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo

Ngày cập nhật: 27/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
28

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Ngày cập nhật: 24/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
29

Dự thảo Thông tư quy định về bảo lãnh ngân hàng lần 1

Ngày cập nhật: 23/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
30

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số /2021/UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19

Ngày cập nhật: 21/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
31

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng

Ngày cập nhật: 21/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
32

Dự thảo Thông tư bổ sung Bệnh COVID-19 nghề nghiệp vào Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

Ngày cập nhật: 21/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
33

Dự thảo Nghị định quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Ngày cập nhật: 19/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
34

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học lần 2

Ngày cập nhật: 17/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
35

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Ngày cập nhật: 17/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
36

Dự thảo Nghị định sửa đổi các nghị định về xử phạt hành chính lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ.

Ngày cập nhật: 16/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
37

Dự thảo Thông tư quy định điều lệ trường cao đẳng sư phạm lần 2

Ngày cập nhật: 15/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
38

Dự thảo Nghị định quy định về việc cung cấp dịch vụ số của cơ quan nhà nước

Ngày cập nhật: 14/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
39

Dự thảo Thông tư quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo lần 2

Ngày cập nhật: 13/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
40

Dự thảo Nghị định quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính lần 2

Ngày cập nhật: 08/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
Quang cao
Quang cao
Quang cao