Dự thảo

21

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

Ngày cập nhật: 05/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
22

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định về về đơn thuốc và kê đơn thuốc hoá dược, thuốc dược liệu, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư 18/2018/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hoá dược, thuốc dược liệu, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú

Ngày cập nhật: 04/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
23

Dự thảo Thông tư quy định về Điều lệ trường trung cấp

Ngày cập nhật: 04/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
24

Dự thảo Thông tư quy định về Điều lệ trường cao đẳng

Ngày cập nhật: 04/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
25

Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư lần 2

Ngày cập nhật: 03/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
26

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Ngày cập nhật: 02/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
27

Dự thảo Thông tư quy định xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai và chăm sóc, điều trị cho phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai, khi sinh con, cho con bú lần 2

Ngày cập nhật: 22/02/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
28

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết Luật Đất đai và Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Ngày cập nhật: 21/02/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
29

Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP và Nghị định 140/2020/NĐ-CP

Ngày cập nhật: 19/02/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
30

Dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân lần 2

Ngày cập nhật: 17/02/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
31

Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Thủ đô

Ngày cập nhật: 16/02/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
32

Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) lần 2

Ngày cập nhật: 04/02/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
33

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lần 2

Ngày cập nhật: 02/02/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
34

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu lần 1

Ngày cập nhật: 02/02/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
35

Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)

Ngày cập nhật: 27/01/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
36

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Ngày cập nhật: 27/01/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
37

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) lần 2

Ngày cập nhật: 26/01/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
38

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ

Ngày cập nhật: 26/01/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
39

Dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước

Ngày cập nhật: 13/01/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
40

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá và việc xét tặng danh hiệu môi trường không khói thuốc

Ngày cập nhật: 05/01/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
Quang cao
Quang cao
Quang cao