Dự thảo

21

Dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng pháo

Ngày cập nhật: 16/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
22

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên lần 2

Ngày cập nhật: 16/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
23

Dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi (năm 2019) lần 3

Ngày cập nhật: 16/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
24

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định về ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác lần 2

Ngày cập nhật: 13/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
25

Dự thảo Thông tư quy định về cung cấp thông tin đảm bảo hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an lần 2

Ngày cập nhật: 12/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
26

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Ngày cập nhật: 12/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
27

Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Ngày cập nhật: 11/03/2020
Trạng thái: Đã thông qua
28

Dự thảo Nghị định quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số lần 2

Ngày cập nhật: 11/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
29

Dự thảo Nghị định Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày cập nhật: 06/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
30

Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và toàn bộ danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật do Thủ tướng Chính phủ ban hành lần 2

Ngày cập nhật: 05/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
31

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2010/TT-BCA ngày 13/12/2010 của Bộ Công an quy định về công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân lần 2

Ngày cập nhật: 05/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
32

Dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ngày cập nhật: 04/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
33

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ

Ngày cập nhật: 03/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
34

Dự thảo Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Ngày cập nhật: 02/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
35

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

Ngày cập nhật: 02/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
36

Dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ

Ngày cập nhật: 27/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
37

Dự thảo Thông tư quy định Danh mục nghề, công việc người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Ngày cập nhật: 26/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
38

Dự thảo Thông tư quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona

Ngày cập nhật: 26/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
39

Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước

Ngày cập nhật: 25/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
40

Dự thảo Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Ngày cập nhật: 25/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
Quang cao
Quang cao
Quang cao