Dự thảo

01

Dự thảo Thông tư quy định xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai và chăm sóc, điều trị cho phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai, khi sinh con, cho con bú lần 2

Ngày cập nhật: 22/02/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
02

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết Luật Đất đai và Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Ngày cập nhật: 21/02/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
03

Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP và Nghị định 140/2020/NĐ-CP

Ngày cập nhật: 19/02/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
04

Dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân lần 2

Ngày cập nhật: 17/02/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
05

Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Thủ đô

Ngày cập nhật: 16/02/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
06

Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) lần 2

Ngày cập nhật: 04/02/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
07

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lần 2

Ngày cập nhật: 02/02/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
08

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu lần 1

Ngày cập nhật: 02/02/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
09

Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)

Ngày cập nhật: 27/01/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
10

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Ngày cập nhật: 27/01/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
11

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) lần 2

Ngày cập nhật: 26/01/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
12

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ

Ngày cập nhật: 26/01/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
13

Dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước

Ngày cập nhật: 13/01/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
14

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá và việc xét tặng danh hiệu môi trường không khói thuốc

Ngày cập nhật: 05/01/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
15

Dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập lần 5

Ngày cập nhật: 04/01/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
16

Dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19

Ngày cập nhật: 03/01/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
17

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi lần 1

Ngày cập nhật: 29/12/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
18

Dự thảo Nghị định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Ngày cập nhật: 29/12/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
19

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hoá chưa truy thu theo Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 của Chính phủ.

Ngày cập nhật: 28/12/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
20

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Ngày cập nhật: 20/12/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
Quang cao
Quang cao
Quang cao