Dự thảo

41

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số /2021/UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19

Ngày cập nhật: 21/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
42

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng

Ngày cập nhật: 21/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
43

Dự thảo Thông tư bổ sung Bệnh COVID-19 nghề nghiệp vào Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

Ngày cập nhật: 21/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
44

Dự thảo Nghị định quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Ngày cập nhật: 19/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
45

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học lần 2

Ngày cập nhật: 17/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
46

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Ngày cập nhật: 17/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
47

Dự thảo Nghị định sửa đổi các nghị định về xử phạt hành chính lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ.

Ngày cập nhật: 16/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
48

Dự thảo Thông tư quy định điều lệ trường cao đẳng sư phạm lần 2

Ngày cập nhật: 15/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
49

Dự thảo Nghị định quy định về việc cung cấp dịch vụ số của cơ quan nhà nước

Ngày cập nhật: 14/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
50

Dự thảo Thông tư quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo lần 2

Ngày cập nhật: 13/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
51

Dự thảo Nghị định quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính lần 2

Ngày cập nhật: 08/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
52

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2015/TT-NHNN hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội

Ngày cập nhật: 07/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
53

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày cập nhật: 06/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
54

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày cập nhật: 30/08/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
55

Dự thảo Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021

Ngày cập nhật: 30/08/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
56

Dự thảo Thông tư quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương

Ngày cập nhật: 29/08/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
57

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Ngày cập nhật: 26/08/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
58

Dự thảo Thông tư quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân

Ngày cập nhật: 26/08/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
59

Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc tiếp nhận, phân loại và xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân

Ngày cập nhật: 26/08/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
60

Dự thảo Nghị định quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính

Ngày cập nhật: 26/08/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
Quang cao
Quang cao
Quang cao