Dự thảo

41

Dự thảo Án lệ 11/2021 về hiệu lực của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất khi chưa đăng ký quyền sở hữu

Ngày cập nhật: 30/07/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
42

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2018/TT-BGTVT ngày 27/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt

Ngày cập nhật: 30/07/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
43

Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Ngày cập nhật: 28/07/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
44

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đô thị văn minh

Ngày cập nhật: 28/07/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
45

Dự thảo Thông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Ngày cập nhật: 27/07/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
46

Dự thảo Thông tư quy định quy trình tiếp công dân

Ngày cập nhật: 27/07/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
47

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Ngày cập nhật: 21/07/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
48

Dự thảo Thông tư quy định xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân

Ngày cập nhật: 19/07/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
49

Dự thảo Nghị định quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

Ngày cập nhật: 19/07/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
50

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Ngày cập nhật: 15/07/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
51

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

Ngày cập nhật: 14/07/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
52

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới

Ngày cập nhật: 14/07/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
53

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính lần 1

Ngày cập nhật: 14/07/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
54

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước Ngành xây dựng lần 2

Ngày cập nhật: 13/07/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
55

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Ngày cập nhật: 08/07/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
56

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 21/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Ngày cập nhật: 06/07/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
57

Dự thảo Thông tư quy định dịch vụ được khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày cập nhật: 05/07/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
58

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo

Ngày cập nhật: 29/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
59

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Ngày cập nhật: 29/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
60

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Ngày cập nhật: 29/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
Quang cao
Quang cao
Quang cao