Dự thảo

41

Dự thảo Thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ

Ngày cập nhật: 14/07/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
42

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ lần 1

Ngày cập nhật: 13/07/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
43

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

Ngày cập nhật: 10/07/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
44

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo lần 1

Ngày cập nhật: 10/07/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
45

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020

Ngày cập nhật: 08/07/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
46

Dự thảo Thông tư quy định về sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc lần 1

Ngày cập nhật: 30/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
47

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số /2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Ngày cập nhật: 30/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
48

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường lần 2

Ngày cập nhật: 30/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
49

Dự thảo Thông tư quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp lần 2

Ngày cập nhật: 26/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
50

Dự thảo Thông tư quy định về phí sử dụng đường bộ (giảm phí để hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19)

Ngày cập nhật: 25/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
51

Dự thảo Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày cập nhật: 25/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
52

Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở lần 2

Ngày cập nhật: 24/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
53

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

Ngày cập nhật: 23/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
54

Dự thảo Đề án thực hiện thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Ngày cập nhật: 22/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
55

Dự thảo Nghị định quy định về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới

Ngày cập nhật: 22/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
56

Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trung học phổ thông công lập

Ngày cập nhật: 18/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
57

Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trung học cơ sở công lập lần 2

Ngày cập nhật: 18/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
58

Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học công lập

Ngày cập nhật: 18/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
59

Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non công lập lần 2

Ngày cập nhật: 18/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
60

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội lần 6

Ngày cập nhật: 17/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua