Dự thảo

41

Dự thảo Thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc trong mỏ hầm lò

Ngày cập nhật: 18/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
42

Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Ngày cập nhật: 15/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
43

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Ngày cập nhật: 15/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
44

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

Ngày cập nhật: 15/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
45

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Ngày cập nhật: 15/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
46

Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2020/BXD

Ngày cập nhật: 12/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
47

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lần 2

Ngày cập nhật: 09/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
48

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số /2021/NĐ-CP ngày ... quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú

Ngày cập nhật: 05/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
49

Dự thảo Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú

Ngày cập nhật: 05/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
50

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày cập nhật: 05/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
51

Dự thảo Thông tư quy định về quy trình đăng ký cư trú lần 2

Ngày cập nhật: 05/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
52

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

Ngày cập nhật: 05/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
53

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định về về đơn thuốc và kê đơn thuốc hoá dược, thuốc dược liệu, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư 18/2018/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hoá dược, thuốc dược liệu, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú

Ngày cập nhật: 04/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
54

Dự thảo Thông tư quy định về Điều lệ trường trung cấp

Ngày cập nhật: 04/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
55

Dự thảo Thông tư quy định về Điều lệ trường cao đẳng

Ngày cập nhật: 04/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
56

Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư lần 2

Ngày cập nhật: 03/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
57

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Ngày cập nhật: 02/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
58

Dự thảo Thông tư quy định xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai và chăm sóc, điều trị cho phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai, khi sinh con, cho con bú lần 2

Ngày cập nhật: 22/02/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
59

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết Luật Đất đai và Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Ngày cập nhật: 21/02/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
60

Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP và Nghị định 140/2020/NĐ-CP

Ngày cập nhật: 19/02/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
Quang cao
Quang cao
Quang cao