Dự thảo

41

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Ngày cập nhật: 07/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
42

Dự thảo Thông tư quy định về giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc

Ngày cập nhật: 04/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
43

Dự thảo Thông tư quy định cho phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận quà và tiền liên lạc với thân nhân bằng điện thoại

Ngày cập nhật: 04/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
44

Dự thảo Thông tư quy định về đồ vật thuộc Danh mục cấm đưa vào nơi chấp hành án phạt tù và việc thu giữ, xử lý đồ vật thuộc Danh mục cấm

Ngày cập nhật: 04/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
45

Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức bộ máy và cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng

Ngày cập nhật: 04/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
46

Dự thảo Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Ngày cập nhật: 04/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
47

Dự thảo Thông tư quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản

Ngày cập nhật: 03/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
48

Dự thảo Thông tư ban hành quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học lần 1

Ngày cập nhật: 03/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
49

Dự thảo Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông lần 2

Ngày cập nhật: 03/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
50

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

Ngày cập nhật: 03/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
51

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục dược liệu nuôi trồng, thu hái trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị và khả năng cung cấp, giá hợp lý

Ngày cập nhật: 02/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
52

Dự thảo Thông tư quy định kiểm định nước thải lần 2

Ngày cập nhật: 02/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
53

Dự thảo Thông tư quy định về an toàn bức xạ và hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu

Ngày cập nhật: 01/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
54

Dự thảo Thông tư hướng dẫn mẫu bản kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh lần 2

Ngày cập nhật: 01/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
55

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo lần 1

Ngày cập nhật: 01/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
56

Dự thảo Thông tư quy định về Danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam lần 4

Ngày cập nhật: 30/09/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
57

Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành lần 1

Ngày cập nhật: 27/09/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
58

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương lần 3

Ngày cập nhật: 27/09/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
59

Dự thảo Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công

Ngày cập nhật: 27/09/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
60

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Ngày cập nhật: 27/09/2019
Trạng thái: Chưa thông qua