Dự thảo

41

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2016/TT-BTP ngày 01/2/2016 quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự

Ngày cập nhật: 24/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
42

Dự thảo Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ lần 1

Ngày cập nhật: 24/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
43

Dự thảo Thông tư ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học lần 2

Ngày cập nhật: 23/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
44

Dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng pháo lần 2

Ngày cập nhật: 21/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
45

Dự thảo Thông tư ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo lần 2

Ngày cập nhật: 17/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
46

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

Ngày cập nhật: 15/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
47

Dự thảo Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi) lần 5

Ngày cập nhật: 15/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
48

Dự thảo Thông tư quy định công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục lần 1

Ngày cập nhật: 15/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
49

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

Ngày cập nhật: 14/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
50

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) lần 4

Ngày cập nhật: 11/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
51

Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày cập nhật: 10/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
52

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 lần 4

Ngày cập nhật: 10/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
53

Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ lần 5

Ngày cập nhật: 10/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
54

Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) lần 5

Ngày cập nhật: 09/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
55

Dự thảo Thông tư Quy định về khen thưởng và kỉ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông lần 2

Ngày cập nhật: 04/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
56

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Ngày cập nhật: 28/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
57

Dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh Công an nhân dân lần 2

Ngày cập nhật: 28/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
58

Dự thảo Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành

Ngày cập nhật: 25/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
59

Dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

Ngày cập nhật: 24/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
60

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị quyết 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

Ngày cập nhật: 21/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
Quang cao
Quang cao
Quang cao