Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 2.562 văn bản: Doanh nghiệp
21

Thông báo 407/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Ban hành: 29/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2019
22

Công văn 7330/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc triển khai chính thức chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu

Ban hành: 25/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2019
23

Công văn 88332/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp tách doanh nghiệp

Ban hành: 25/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2019
24

Công văn 4852/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 22/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2019
25

Công văn 4742/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm chậm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của cá nhân kinh doanh

Ban hành: 19/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2019
26

Công văn 10294/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý III năm 2019

Ban hành: 11/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2019
27

Công văn 81597/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư tại khu công nghiệp

Ban hành: 29/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
28

Công văn 80198/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 23/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2019
29

Công văn 12708/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ văn bản 4544/BTC-TCDN ngày 18/4/2019 của Bộ Tài chính về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa

Ban hành: 23/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2019
30

Công văn 6628/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc cho thuê, mượn mặt bằng văn phòng, nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 22/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2019
31

Công văn 75835/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế khi sáp nhập doanh nghiệp

Ban hành: 02/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2019
32

Công văn 11243/BTC-TCT của Bộ Tài chính về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 24/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2019
33

Công văn 3812/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc cấp mã số thuế, kê khai thuế giá trị gia tăng đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản

Ban hành: 24/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2019
34

Công văn 73685/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp phần mềm

Ban hành: 23/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2019
35

Công văn 73687/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập doanh nghiệp

Ban hành: 23/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2019
36

Công văn 8468/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước Quý II/2019

Ban hành: 20/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2019
37

Công văn 8399/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 18/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2019
38

Công văn 3612/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc xác định giá trị tài sản khi hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp

Ban hành: 12/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2019
39

Thông báo 322/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về sự cố cháy nổ tại Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông

Ban hành: 10/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2019
40

Công văn 7898/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc thoái vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại Công ty cổ phần PVI

Ban hành: 03/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2019
Vui lòng đợi