Danh mục

Tra cứu Công văn về Doanh nghiệp

Có tất cả 2.856 văn bản: Doanh nghiệp
41

Công văn 9075/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV)

Ban hành: 11/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2021
42

Công văn 14095/BTC-TCT của Bộ Tài chính về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 10/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2021
43

Công văn 8971/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19

Ban hành: 08/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2021
44

Công văn 8980/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất xây dựng Chiến lược phát triển ngành xe nhiên liệu sạch tại Việt Nam

Ban hành: 08/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2021
45

Công văn 13983/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ban hành: 07/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2021
46

Công văn 12870/BGTVT-QLDN của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định 47/2021/NĐ-CP

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
47

Công văn 4581/BTP-PLDSKT của Bộ Tư pháp về việc tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cử đầu mối thực hiện và khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
48

Công văn 4629/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc công khai danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất trong năm 2021

Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
49

Công văn 50503/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
50

Công văn 8604/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2021

Ban hành: 24/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
51

Công văn 48930/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
52

Công văn 48931/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
53

Công văn 48928/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định chi phí được trừ thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
54

Công văn 12349/BGTVT-PC của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Thông tư 64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính

Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2021
55

Công văn 1590/TTg-DMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
56

Công văn 47276/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi hộ

Ban hành: 17/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
57

Công văn 12112/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Thông báo 466/TB-BGTVT

Ban hành: 16/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2021
58

Công văn 12987/BTC-TCT của Bộ Tài chính về đề xuất hỗ trợ của doanh nghiệp điện ảnh

Ban hành: 12/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2021
59

Công văn 44552/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2021
60

Công văn 12694/BTC-CST của Bộ Tài chính về chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2021
Vui lòng đợi