Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 2.562 văn bản: Doanh nghiệp
41

Công văn 5486/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu của nhà thầu xây dựng nhà xưởng cho doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 28/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2019
42

Công văn 7521/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành: 22/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2019
43

Công văn 3308/TCT-KK của Tổng cục Thuế về tiền chậm nộp đối với thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn

Ban hành: 20/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2019
44

Công văn 3224/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp

Ban hành: 13/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2019
45

Công văn 3200/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản

Ban hành: 12/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2019
46

Công văn 975/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu giải pháp khắc phục khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển

Ban hành: 07/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2019
47

Công văn 6835/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý II năm 2019

Ban hành: 01/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2019
48

Công văn 4889/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về định mức thực tế của doanh nghiệp ưu tiên

Ban hành: 30/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2019
49

Thông báo 264/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ban hành: 30/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2019
50

Công văn 6711/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14 của Quốc hội

Ban hành: 30/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2019
51

Công văn 4870/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về doanh nghiệp chế xuất thuê kho

Ban hành: 30/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2019
52

Công văn 59212/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 29/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2019
53

Công văn 58604/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp nước ngoài

Ban hành: 25/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2019
54

Công văn 58611/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê nhà là chung cư thuộc sở hữu của Công ty

Ban hành: 25/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2019
55

Công văn 774/CNTT-PM của Trung tâm Công nghệ thông tin về việc tiếp tục triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội

Ban hành: 18/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2019
56

Công văn 55952/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế khi góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để thành lập doanh nghiệp

Ban hành: 17/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2019
57

Thông báo 249/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp năm 6 tháng cuối năm 2019

Ban hành: 17/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
58

Công văn 4594/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng sản xuất xuất khẩu giao hàng tại Việt Nam theo chỉ định của doanh nghiệp nước ngoài

Ban hành: 16/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
59

Công văn 4475/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thí điểm chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu

Ban hành: 09/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2019
60

Công văn 5733/VPCP-ĐMDN về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước năm 2019

Ban hành: 28/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2019
Vui lòng đợi