Văn bản UBND lĩnh vực Doanh nghiệp

Có tất cả 371 văn bản: Doanh nghiệp
361

Quyết định 133/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của hệ thống đối thoại doanh nghiệp - nhà nước

Ban hành: 18/11/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
362

Quyết định 128/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy trình thụ lý và giải quyết hồ sơ di dời của doanh nghiệp

Ban hành: 12/11/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
363

Quyết định 135/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 24/10/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
364

Chỉ thị 30/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý và kiểm tra việc kinh doanh vải ngoại trong chợ Đồng Xuân

Ban hành: 23/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
365

Quyết định 78/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong khu dân cư tập trung

Ban hành: 08/07/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
366

Chỉ thị 23/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị thứ ba - ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước

Ban hành: 29/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
367

Chỉ thị 20/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện nghị định số 92/2001/NĐ-CP ngày 11/12/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô

Ban hành: 26/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
368

Quyết định 40/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chỉ tiêu thu quỹ phòng, chống lụt, bão đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố năm 2002

Ban hành: 22/04/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
369

Quyết định 32/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc uỷ quyền cấp phép văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 02/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2006
370

Quyết định 22/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp vốn hoạt động cho công ty sản xuất kinh doanh xuất - nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình

Ban hành: 12/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2006
371

Quyết định 08/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đổi tên doanh nghiệp

Ban hành: 23/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2006
Vui lòng đợi