Văn bản UBND lĩnh vực Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 752 văn bản: Doanh nghiệp
21

Công văn 853/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phát triển doanh nghiệp công nghệ số

22

Kế hoạch 38/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh giai đoạn 2023 – 2025

23

Kế hoạch 8/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thoái vốn tại các công ty cổ phần có vốn góp Nhà nước đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

24
25

Quyết định 14/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc bãi bỏ Quyết định 26/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam

26

Kế hoạch 71/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

27

Quyết định 265/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

28

Quyết định 381/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030"

29

Quyết định 53/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ xây dựng Thương hiệu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2023

30

Quyết định 303/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc hỗ trợ kinh phí cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2023

31

Quyết định 433/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

32

Kế hoạch 39/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023

33

Kế hoạch 41/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư đầu xuân Quý Mão 2023

34

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Ninh năm 2023

35

Kế hoạch 25/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Đề án “Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030”

36

Kế hoạch 13/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; pháp chế; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

37

Kế hoạch 176/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030 của tỉnh Bình Thuận

38

Quyết định 18/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

39

Quyết định 11/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính năm 2023 đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh Bắc Ninh

40

Quyết định 179/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa