Văn bản UBND lĩnh vực Doanh nghiệp

Có tất cả 361 văn bản: Doanh nghiệp
341

Quyết định 293/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước thành hội đồng xác định giá doanh nghiệp nhà nước thành phố khi chuyển đổi sở hữu

Ban hành: 12/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
342

Quyết định 288/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố

Ban hành: 08/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
343

Quyết định 245/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao kế hoạch vốn hỗ trợ thiệt hại kinh doanh khi di dời chợ Cầu Muốn, quận 1 thuộc nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2003 cho uỷ ban nhân dân quận 1

Ban hành: 05/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
344

Quyết định 244/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao uỷ ban nhân dân quận Thủ Đức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng điểm kinh doanh tại chợ nông sản thực phẩm Thủ Đức

Ban hành: 04/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
345

Quyết định 177/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập tổng công ty văn hoá Sài Gòn thí điểm hoạt động theo mô hình công ty Mẹ - công ty con

Ban hành: 12/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
346

Quyết định 168/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sáp nhập tổng công ty vật liệu xây dựng thành phố vào tổng công ty xây dựng Sài Gòn

Ban hành: 10/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
347

Quyết định 132/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc Uỷ quyền giám đốc sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký quyết định cho phép doanh nghiệp làm thêm giờ

Ban hành: 30/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
348

Chỉ thị 11/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng mức lương tối thiểu đối với các doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích thành phố

Ban hành: 02/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2006
349

Quyết định 53/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tạm thời cung cấp thông tin cho cơ sở dữ liệu về hoạt động của doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 16/04/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2006
350

Chỉ thị 26/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước của thành phố và tăng cường quản lý doanh nghiệp sau cổ phần hoá

Ban hành: 17/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
351

Quyết định 133/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của hệ thống đối thoại doanh nghiệp - nhà nước

Ban hành: 18/11/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
352

Quyết định 128/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy trình thụ lý và giải quyết hồ sơ di dời của doanh nghiệp

Ban hành: 12/11/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
353

Quyết định 135/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 24/10/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
354

Chỉ thị 30/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý và kiểm tra việc kinh doanh vải ngoại trong chợ Đồng Xuân

Ban hành: 23/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
355

Quyết định 78/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong khu dân cư tập trung

Ban hành: 08/07/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
356

Chỉ thị 23/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị thứ ba - ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước

Ban hành: 29/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
357

Chỉ thị 20/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện nghị định số 92/2001/NĐ-CP ngày 11/12/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô

Ban hành: 26/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
358

Quyết định 40/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chỉ tiêu thu quỹ phòng, chống lụt, bão đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố năm 2002

Ban hành: 22/04/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
359

Quyết định 32/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc uỷ quyền cấp phép văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 02/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2006
360

Quyết định 22/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp vốn hoạt động cho công ty sản xuất kinh doanh xuất - nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình

Ban hành: 12/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2006
Vui lòng đợi