Danh mục

Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.799 văn bản: Doanh nghiệp
5521

Thông tư 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

Ban hành: 31/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2003
5522

Thông tư liên tịch 06/1998/TTLT-TCCP-BLĐTBXH-BTC của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 83/1998/QĐ-TTg ngày 15/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước độc lập quy mô lớn

Ban hành: 20/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
5523

Quyết định 1161/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá

Ban hành: 20/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2004
5524

Thông tư 137/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tạm thời việc nhập khẩu hàng hoá bằng nguồn tiền viện trợ cho các dự án do các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện

Ban hành: 19/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5525

Thông tư 130/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận và xử lý các tồn tại về tài chính của doanh nghiệp Nhà nước khi sáp nhập, hợp nhất

Ban hành: 30/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2005
5526

Thông tư 07/1998/TT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến ngân hàng khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần (theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998)

Ban hành: 28/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
5527

Chỉ thị 1435/1998/CT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc quán triệt và thực hiện Nghị định 61/1998/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/08/1998 về công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp

Ban hành: 28/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
5528

Công văn 897/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện đăng ký vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Ban hành: 28/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
5529

Quyết định 01/1998/QĐ-ĐMDN của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương

Ban hành: 19/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
5530

Quyết định 174/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam

Ban hành: 15/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5531

Thông tư 06/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành việc đăng ký, quản lý và sử dụng mã số doanh nghiệp tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

Ban hành: 03/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2004
5532

Thông tư 117/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế và lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần

Ban hành: 22/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
5533

Thông tư 11/1998/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ

Ban hành: 21/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5534

Nghị quyết 60/1998/NQ-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước

Ban hành: 20/08/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
5535

Nghị định 61/1998/NĐ-CP của Chính phủ về công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp

Ban hành: 15/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5536

Thông tư 253/1998/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 40/1998/NĐ-CP ngày 10/6/1998 của Chính phủ về kinh doanh vận tải biển của công ty, doanh nghiệp tư nhân

Ban hành: 15/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5537

Quyết định 703/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ phối hợp công tác liên ngành xử lý vướng mắc và kiến nghị của các doanh nghiệp ở các tỉnh phía Nam

Ban hành: 13/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
5538

Quyết định 140/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá năm 1998

Ban hành: 01/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
5539

Quyết định 2040/1998/QĐ-CHK của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý hoạt động cho thuê tàu bay của các doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam

Ban hành: 20/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
5540

Thông tư 104/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn những vấn đề tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần (theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998)

Ban hành: 18/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2005
Vui lòng đợi