Văn bản Luật Điện lực

Có tất cả 810 văn bản: Điện lực
761

Quyết định 12/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Công nghiệp thành phố cấp giấy phép hoạt động điện lực

Ban hành: 23/01/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2006
762

Quyết định 42/2002/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định kiểm tra cung ứng, sử dụng điện và xử lý vi phạm hợp đồng mua bán điện

Ban hành: 09/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2006
763

Công văn 3831/CV-TCKT của Bộ Công nghiệp về tăng cường công tác quản lý giá bán điện sinh hoạt

Ban hành: 02/10/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
764

Thông tư 03/2002/TT-BCN của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện giá bán điện

Ban hành: 25/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2004
765

Quyết định 124/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện

Ban hành: 20/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
766

Quyết định 27/2002/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực

Ban hành: 19/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
767

Quyết định 21/2002/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định nội dung, trình tự và thủ tục quy hoạch phát triển điện lực

Ban hành: 04/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2006
768

Quyết định 56/2001/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy trình Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

Ban hành: 26/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2010
769

Quyết định 53/2001/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

Ban hành: 14/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2006
770

Công văn 10127/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc phân loại công suất của máy phát điện

Ban hành: 26/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2004
771

Công văn về việc phân loại công suất của máy phát điện

Ban hành: 24/10/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
772

Nghị định 45/2001/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động điện lực và sử dụng điện

Ban hành: 02/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
773

Quyết định 108/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước về di dân, tái định cư Dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La

Ban hành: 23/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
774

Quyết định 43/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng tư vấn Khoa học Công nghệ về an toàn công trình thuỷ điện Hoà Bình

Ban hành: 23/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
775

Quyết định 95/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2001-2010 có xét triển vọng đến năm 2020

Ban hành: 22/06/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
776

Quyết định 1/2000/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng cơ bản chuyên ngành lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực

Ban hành: 01/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
777

Thông tư 05/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 146/1998/TT-BTC ngày 12/11/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn tính thuế và kê khai, nộp thuế GTGT đối với ngành điện

Ban hành: 12/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
778

Thông tư liên tịch 05/1999/TTLT/BVGCP-BCN của Ban Vật giá Chính phủ và Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện giá bán điện

Ban hành: 24/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
779

Quyết định 87/1999/QĐ-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ về giá bán điện năng

Ban hành: 23/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2004
780

Quyết định 193/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năng.

Ban hành: 22/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
Vui lòng đợi