Văn bản Luật Điện lực

Có tất cả 759 văn bản: Điện lực
01

Thông báo 204/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi kiểm tra công tác bảo đảm an toàn và vận hành xả lũ thủy điện Hòa Bình; kiểm tra an toàn đê điều tại Hà Nội

Lĩnh vực: Điện lực;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
02

Công văn 1005/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý các vướng mắc về cơ quan chủ quản cho Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
03

Công văn 4926/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Công điện 393/CĐ-TTg

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
04

Quyết định 1818/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng;Điện lực Tải về
Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
05

Công văn 4663/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch thông số kỹ thuật lưới điện truyền tải đấu nối các dự án điện gió

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2021
06

Quyết định 1354/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện

Lĩnh vực: Điện lực;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 12/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2021
07

Công văn 1776/ĐS-QLHT của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc xây dựng đường dây điện 22kV vượt đường sắt tại Km286+380 và Km287+650 tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông;Điện lực Tải về
Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2021
08

Quyết định 1011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Dự án Đường dây 500 kV NĐ Nam Định 1 - Phố Nối

Lĩnh vực: Đầu tư;Điện lực Tải về
Ban hành: 25/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2021
09

Kế hoạch 152/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát điện tại Nam Sơn, huyện Sóc Sơn và Xuân Sơn, Thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Điện lực;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 23/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2021
10

Công văn 5765/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc xử lý vướng mắc trong bàn giao tài sản công trình điện của các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt sang Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)

Lĩnh vực: Giao thông;Điện lực Tải về
Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2021
11

Công văn 3420/BCT-ATMT của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm sử dụng điện an toàn trong nhân dân

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
12

Công văn 3324/BCT-ĐL của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước tại địa phương trong lĩnh vực điện gió

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 09/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
13

Công văn 2932/SCT-QLNL của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3 trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Chính sách;Điện lực;COVID-19 Tải về
Ban hành: 08/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
14

Công văn 3259/BCT-ĐL của Bộ Công Thương về việc kiểm tra, rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời trên địa bàn

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 07/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
15

Công văn 3163/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3

Lĩnh vực: Chính sách;Điện lực;COVID-19 Tải về
Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
16

Nghị quyết 55/NQ-CP của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho khách hàng sử dụng điện

Lĩnh vực: Chính sách;Điện lực;COVID-19 Tải về
Ban hành: 02/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
17

Thông báo 91/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII)

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách;Điện lực Tải về
Ban hành: 03/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
18

Công văn 1635/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Điện lực Tải về
Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
19

Quyết định 1133/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 02/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2021
20

Quyết định 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 01/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2021
Vui lòng đợi