Văn bản Luật Điện lực

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 991 văn bản: Điện lực
41

Thông tư 02/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện

42

Quyết định 67/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

43

Quyết định 81/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 2

44

Chỉ thị 02/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc đảm bảo cung cấp điện trong các dịp Lễ, Tết và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn trong năm 2023

45

Công văn 147/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc xây dựng phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023

46

Công văn 146/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc công bố danh sách các nhà máy điện cung cấp dịch vụ khởi động đen

47

Quyết định 29/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thành lập Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường của Dự án Thủy điện Van Hồ

48

Quyết định 53/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

49

Công văn 107/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về giá điện cho các dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp

50

Quyết định 21/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp

55

Thông tư 38/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ khoản 1 Điều 2 Thông tư 19/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

56

Quyết định 238/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc phê duyệt Kế hoạch vận hành Thị trường điện năm 2023

57

Quyết định 2976/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện Quốc gia năm 2023

58

Thông tư 42/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

59
60