Danh mục

Tra cứu Công văn về Đầu tư

Có tất cả 1.886 văn bản: Đầu tư
1821

Công văn 797/CP-CN của Chính phủ về việc các dự án điện khởi công năm 2003 - 2004

Ban hành: 17/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2008
1822

Công văn 1607/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA

Ban hành: 09/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2003
1823

Công văn 1271/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc thuế nhà thầu nước ngoài

Ban hành: 10/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
1824

Công văn 1263/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc thời gian miễn, giảm thuế theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Ban hành: 09/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
1825

Công văn 1835/BKH/KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp hành Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 01/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
1826

Công văn 854/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục và xử lý thuế đối với máy móc, thiết bị nhập đầu tư miễn thuế được phép tiêu huỷ.

Ban hành: 03/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
1827

Công văn 39/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách đường bộ

Ban hành: 03/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
1828

Công văn 4945/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc xác định ngành nghề ưu đãi thuế theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Ban hành: 31/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
1829

Công văn 13897/TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản bổ sung kế hoạch năm 2003

Ban hành: 19/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
1830

Công văn 918 HTPT/BL-HTLS của Quỹ hỗ trợ phát triển về việc đối tượng hỗ trợ lãi suất sau đầu tư theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP

Ban hành: 30/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
1831

Công văn 4321/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc chính sách thuế đối với tổ chức cá nhân nước ngoài dầu tư chứng khoán tại Việt Nam

Ban hành: 07/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
1832

Công văn 2012/BKH-VPTĐ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức triển khai Chỉ thị số 08/2002/CT-TTg ngày 25/02/2002 của Thủ tướng Chính phủ về công tác giám định đầu tư

Ban hành: 03/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2005
1833

Công văn 1116/BKH-PLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp các loại giấy phép do các Bộ, ngành, các địa phương ban hành liên quan đến đầu tư nước ngoài

Ban hành: 25/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
1834

Công văn 797/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế theo Luật khuyến khích đầu tư

Ban hành: 20/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2004
1835

Công văn 803/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc miễn thuế cho thiết bị nhập khẩu phục vụ dự án đầu tư

Ban hành: 20/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2004
1836

Công văn 450/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Ban hành: 23/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
1837

Công văn về việc cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2002

Ban hành: 21/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2002
1838

Công văn về việc ưu đãi thuế theo luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Ban hành: 21/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2002
1839

Công văn 60/CP-NN của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn giải ngân vốn đầu tư chương trình 135

Ban hành: 10/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
1840

Công văn 154/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm 2001

Ban hành: 10/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
Vui lòng đợi