Danh mục

Tra cứu Công văn về Đầu tư

Có tất cả 1.886 văn bản: Đầu tư
21

Công văn 2255/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Ban hành: 06/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
22

Thông báo 95/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước, Kế hoạch đầu tư công năm 2021; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước, đầu tư công năm 2022; tình hình kinh tế - xã hội tháng 3, 3 tháng đầu năm 2022; tình hình triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ban hành: 03/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2022
23

Công văn 1001/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý I/2022 và ước giải ngân quý II/2022

Ban hành: 01/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
24

Công điện 474/CĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về hội nghị trực tuyến toàn quốc về Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng năm 2022, triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình và giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; việc triển khai các công trình giao thông quan trọng quốc gia

Ban hành: 01/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2022
25

Công văn 1976/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ trình Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
26

Thông báo 90/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án “Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030”

Ban hành: 30/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2022
27

Công văn 1977/BKHĐT-KTĐPLT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất giao cơ quan chủ quản thực hiện dự án giao thông đường bộ theo hình thức đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ban hành: 28/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2022
28

Công văn 1899/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về đề án quản lý, sử dụng, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư

Ban hành: 28/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
29

Công văn 2757/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước lũy kế 02 tháng, ước thực hiện 3 tháng kế hoạch năm 2022

Ban hành: 25/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
30

Công văn 1862/BKHĐT-KTĐPLT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2021 sang năm 2022

Ban hành: 24/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2022
31

Công văn 1351/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc gửi đăng ký danh mục đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực y tế

Ban hành: 18/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2022
32

Công điện 04/CĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022

Ban hành: 17/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2022
33

Công văn 1677/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022

Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2022
34

Thông báo 93/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp trực tuyến về kiểm điểm tiến độ các dự án và kiểm điểm các dự án chậm giải ngân vốn đầu tư công của một số Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án

Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2022
35

Công văn 247/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Hợp tác xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc tại Việt Nam"

Ban hành: 15/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2022
36

Công văn 1264/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc thông báo kế hoạch vốn và đăng ký Danh mục đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực y tế

Ban hành: 15/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2022
37

Thông báo 89/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp về công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 14/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2022
38

Công văn 1574/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát các trường hợp đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn năm 2021 sang năm 2022; đề xuất bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022

Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2022
39

Công văn 2169/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên

Ban hành: 08/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2022
40

Công văn 2106/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về thông báo Thông tư 108/2021/TT-BTC và Thông tư 08/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính

Ban hành: 07/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
Vui lòng đợi