Danh mục

Tra cứu Công văn về Đầu tư

Có tất cả 1.901 văn bản: Đầu tư
1801

Công văn 3384/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc ưu đãi đầu tư trong nước

Ban hành: 23/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
1802

Công văn 5626/BKH-TM&DV của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Chỉ thị 49/2004/CT-TTg về phát triển dịch vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010

Ban hành: 18/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
1803

Công văn 2812/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi đầu tư về thuế TNDN

Ban hành: 17/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
1804

Công văn 4269/VPCP/CN của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn hình thức mua sắm trực tiếp cho gói thầu cùng loại thuộc dự án khác

Ban hành: 02/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
1805

Công văn 2448/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi đầu tư

Ban hành: 26/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
1806

Công văn 2104/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc xác định ngành nghề ưu đãi đầu tư

Ban hành: 01/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2006
1807

Công văn 2098/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi đầu tư

Ban hành: 30/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
1808

Công văn 2024/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi đầu tư

Ban hành: 24/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
1809

Công văn 1859/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi đầu tư

Ban hành: 15/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
1810

Thông báo 111/TB/VPCP của văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hộp nghị ban chỉ đạo Tổ chức điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Ban hành: 06/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
1811

Thông báo 112/TB-VPCP của văn phòng Chính phủ về việc kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Ban chỉ đạo Tổ chức điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Ban hành: 06/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
1812

Công văn 1323/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi theo luật khuyến khích đầu tư trong nước

Ban hành: 06/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
1813

Công văn 1321/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi đầu tư về tiền thuê đất

Ban hành: 06/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
1814

Công văn 1264/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc địa bàn ưu đãi đầu tư

Ban hành: 29/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
1815

Công văn số 458/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc cơ chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất CQ đại diện VN tại nướcngoài theo NĐ 07/2003/NĐ-CP

Ban hành: 20/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
1816

Công văn 4617/TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ tạm giữ chờ quyết toán

Ban hành: 19/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2005
1817

Công văn số 1432/TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế ưu đãi đầu tư

Ban hành: 15/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
1818

Công văn 2364/BKH/TĐ&GSĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn quản lý đầu tư gắn với việc thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP

Ban hành: 12/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2005
1819

Công văn 949/TCT/PCCS của Tổng cụcThuế về việc ưu đãi đầu tư

Ban hành: 31/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
1820

Công văn 14389/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thực hiện hưởng ưu đãi đầu tư đối với cao su

Ban hành: 07/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
Vui lòng đợi